Romanya Tatarları

Romanya Tatarları (kendilerince Nogay, Tatar, Tat; RumenceTătarii), Romanya’da ve Bulgaristan’da Dobruca bölgesinde yaşayan Kıpçak ve Oğuz grubundan Kırım Tatarlarının bir kolu olan Sünni Müslüman Türk halkıdır.
Asılları Kırımdan göç eden Kırım Tatarlarına dayanır.

Dobruca’nın 93 Harbi(1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) ile Türklerin elinden çıkmasıyla birlikte Rusların baskı ve yıldırma politikalarıyla bunalan Tatarların çoğu Türkiye’ye göçmüştür. 1876-77, 1914-18, 1935-37 yılları arasında yoğunlaşan bu göçlerden arta kalanlar Günümüzde azınlık teşkil etmektedirler.

Pin It on Pinterest