GenelGüncelKültür Sanat

Qırımtatar Rivayetleri ”Nasihat”

Qırımtatar Rivayetleri ”Nasihat”

Nasihat almaq,nasihat bermek, kimniñdir nasihatı esasında yaşamaq-insan ömürünüñ ğayet mühim bir cihettir.Meslehat kibi,öz-özligince yahşılığını közlegen nasihatınıñ da hiç bir vaqıt zararı olmaz,amma kimerde osal maqsatnen berilgen nasihatiniñ aqibeti de osal ola turğan…

Zaman-zaman ekende,evet zaman ekende bir köyde qara saçlı,qara közlü,edepli,ana-baba sözünü hürmetlegen Vani degen bir oğlan yaşay eken.Yaşı yigirmi beşke yetkende,Vani özü göñül bergen bir qıznen,sıra-tertipni yahşı bilgen,çeber elli,ferasetli Abibenen evleneler.Yaşlar baştaları baba evinde yaşaylar,lakin Vani ana-babasınen aqıl tanışıp,özüne de bir ev qurmaqnı niyetlene.Hem öyle-böyle degil,eki qatlı ev qurmaqnı arz ete. Vaqtı kelgende,Abibe bala doğura.Doğura,ama özü vefat ete.Bala sağ qala ve onuñ adını Ali qoyalar.Sevimli qarısınıñ ölgenine yanıp-küygen Vani pek efkarlana,özüne yer tapalmay, amma lâçare, tek ağlamaqnen künü keçmez.Alini baqmaq-östürmek kerek.Böylece,Vani oğlunu anasız,bir özü östüre.Ali de daima babasınıñ yanında ola,babasınıñ aytqanlarını yapa,bütün şeylerini ondan ögrenip öse.

Şay etip künler altından künler,aylar artından aylar,yıllar artından yıllar keçe. Ali de mına saña,degen yigit olup yetişe. Künlerniñ birinde köyde Hıdırlez bayramı yapılğanda,Ali apansızdan bir qızçıqnı abaylay,onu begene ve tanışlardan soraştıra-soraştıra bu qıznıñ adı Ayşe olğanını,o,qomşu köyde yaşağanını bile. Yürekniñ qararına qarşı çıkamazsıñ.İşte,Ali bayramda rastketirgen qız haqqında gece-kündüz tüşünüp,oña sevda olğanını añlay ve bunu da babasına söyley.Vani aqay oğlundan bu haberini eşitkende indemey,amma çırayı da biraz da olsa sıtıla. Ali sevgilisini yoqlamaq içün qomşu köyge sıq-sıq qatnap başlağan soñ,Vani aqay Ayşe’niñ ana-babasına barıp,olarnen söz kesişe.

Her bir baba kibi,Vani aqay da oğlunu evlendirecekte oña bir qaç nasihat bere: -Oğlum,-dey o,-körem,sen Ayşe’ni yürekten sevesiñ,ondan ayrılıp olamaysıñ.Amma bil ki,olarnıñ qorantalarındaki adetler başqalarınkinden farq ete.O qorantanı men daha öz yaşlığımdan bilem,olarda qoranta başı-qadındır.Hem evel-ezelden şay olup kelgen.Eger maña inanmasañ,toy arifesinde aqşam olarnıñ evine bar da,lakin içeri kirme,pencere yanında turup anasınıñ qızına bergen ögütlerini diñle. Ali bu sözlerden biraz taaciplense de,babası aytqanı kibi yapa,atına minip Ayşelerniñ köyüne yol ala,hem bütün yol boyu babasınıñ aytqanları üzerinde tüşüne:”Nasıl adetler bu?Ne içün qoranta başı qadın ola?”. İşte, qaranlıq gecede Ali nişanlısı yaşağan köyge barıp çıqa ve atınıñ başını köy çetinde ösken bir terekke bağlap,Ayşe’lerniñ qaraltısına kele.Pencere baqıp, oda içinde sevgilisini körüp,quvana,yüregi tezce urmağa başlay. Oda içinde Ayşe anasınen otura eken.

Ali babasınıñ aytqanlarını hatırlap,içeri kirmey de,ana-balanıñ laqırdısını diñley. -Qızım,-dep ögütley ana qızını,-evlengen soñ aqayıña degenini yaptırmağa birinci künden alıştır.Amma bunu muqaytlıqnen,duydurmadan yapmalısıñ.Merdivenniñ basamaqlarından yavaş-yavaş köterilgeniñ kibi,maqsatqa taba yavaş-yavaş,basamaq-basamaq yılışmalısıñ -Bunu nasıl yapayım,anaçığım?Yolunu ögret! -dey Ayşe. -Toydan soñ aqayıña özüñnü pek yorğun,mecalsiz etip köster.”Sağlığım yaramay,maña qollarımnı,betimni yuvmaq içün su qızdırıp ketirse”,dep rica et.Ali merhametli yigit,saña “yoq” demez işte,onuñ şu aziletinden çoqça faydalanmağa tırış.Bir kün cıllı su sorarsıñ,başqa bir kün başqa bir şey sorarsıñ,şay etip onu istekleriñni yerine ketirmege alıştırırsıñ. Lakin bir şeyni yahşı bil ki,seniñ hareketleriñ Aliniñ açuvunu qozğamamaq kerekler,yani demin aytqanım kibi,aşıqmadan,yavaş-yavaş, merdiven basamaqlarından köterilgen kibi hareket etmelisiñ. Vaqtı kelip,ağırayaqlı olursuñ.Bu halında saña yardımcı olur,çünki Ali yüklü olğanıñnı körüp seni daha ziyade acır. Böylece, aqılnen iş körseñ,qorantanıñ haqıqî başı sen olursuñ,aqayıñ da,qaynatañ da saña boysunurlar,-dep ögütley ana. Ali ananen bala arasındaki laflarını eşitip,elbet,şaşa,lakin özünü elge alıp,indemey azbardan çıqa da,evine qayta… Evge kelgen soñ eşitkenlerini babasına ayta ve: -Ayşe haqqında ilk kere menden eşitkeniñde ne sebepten çırayıñ sıtılğanını mına endi añladım,baba,-dey. Vani aqay ise oğluna: -Çoq sıqılma,balam.Meseleni añlağan ekensiñ,her şey yerinde olur.İnşallah,apayıña aqıl kesmekniñ çaresini özüñ taparsıñ,- dep meslehat bere. Ali’nen Ayşe’niñ toyundan bir qaç kün keçken soñ,Ayşe aqayına iylesini ketirmege başlay.Yorğun,hor bir tavırnen o,aqayına dey: -Canım!Bugün ne içündür pek mecalsızım,babañdan da utanam.Rica etem,maña su qızdırıp ketirseñ,qollarımnı,betimni yuvar edim…

Ali apayınıñ ricasını indemey yerine ketire,Ayşe ise içinden:”Mına, birinci basamaqnı endi keçtim”,dep quvana. Böyle etip daha biraz vaqıt keçe.Ayşe özcesine Ali’ni hep boysundurmağa tırışa,endi aqayına tesir etmekniñ ekinci basamağına da kesmekni tüşüne. Bayram künlerniñ birinde Ali kimsege bir söz aytmayıp,atına mine de,dos-doğru qaynata-qaynananıñ bir evine bara. Qaynana qarçığada Ali’ni körgeninen çapıp çıqıp,qızını soraştıra: -Hayırlımı şu?Ayşe’niñ sağlığı nasıl?Ne içün onu alıp kelmediñ? -Rahatsızlanmañız,anay,qorqunçlu hiç bir şey yoq.Tünevin Ayşe ne içündür merdivenge çıqacaq olup,olğanı-olacağı ekinci basamağına ayaq basqanda tayıp yıqılğan. Telaşqa dalğan qaynana kiyevden: -Qızım zararlanmadımı,qolunu-ayağını qırmadımı?Onuñ keyfi nasıl?-dep soray. -Aytam da, rahatsızlanmañız!Qızıňız sağ-selamet,faqat biraz keyiften tüştü,çünkü közlegen basamağına çıqıp olamadı,-dep cevaplana Ali. İzaat: Nasihat-Ömürnüñ ketişatında her bir insan aile qurmağa nail ola,eki adam bir olup qoşulup ömür basamaqlarına adımlap keteler. Terbiye ve ana-babağa boysunuv haqqında bu eserini rahmetli Bekir qızı Gülsüm qartana aytqan edi.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest