Kültür Sanat

QIRIMTATAR LÂTİFELER

Vay, balam, – dey anası, – sen endi balaban qız oldıñ, amma, kene de qaranlıq odağa bir özüñ kirmege qorqasıñ. – Yoq, ana, men endi iç de qorqmayım, inanmasañ yür, beraber kireyik. * * * – Ana! Yarıqnı söndürme, tüşüm yahşı körünmey…

* * *

– Ana! Er bir balanıñ babası olmaq kerek doğrumı? – Doğru, qızım! – Aysa ne içün bizim qorantada dört dane bala bar, babamız ise bir dane?!

* * *

Asançıq babasınen tükânğa bara. Satıcı balağa baqıp: – Qoluñnı uzat, balam, saña tatlı bereyim, – dey. – Babam uzatsın, – dey bala. – Nasıl terbiyeli bala ekensiñ, babañnı pek sevesiñ ğaliba, – dey satıcı. – Babamnıñ avuçı menimkinden büyük de! – dey bala.

* * *

– Ana ne içün zenginler ağlaylar? – Fuqareler çoq olğanı içün! – Aysa fuqareler ne içün ağlaylar? – Zengin adamlar az olğanı içün…

* * *

Şeryan mektepten kelgen soñ, babası soray: – Soñ, oğlum, bugün derslerden nasıl baalar aldıñ? – Taşlasa, baba, aqiqiy er adamlar böyle ufaq-tüfek şeyler aqqında laf etip oturırlarmı?!

* * *

– Ana, ana, suv olğan qopqağa sıçan tüşti! – Soñ, ne yaptıñ, sıçannı tuttıñmı, qızım? – Yoq, sıçannı tutsun, dep men o qopqağa mışığımıznı taşladım.

* * *

– Doqturğa bardıñmı? – Bardım. Soñ nasıl? Tişiñ ağıramı yoqmı? – Bilmeyim, doqtur onı özüne alıp qaldı.

* * *

– Emce, a emce! Siziñ ana-babañız ayvanmı? – Yoq, ne içün böyle deysiñ? – Ya babam sizni körgeninen : “Anavı ayvan kene keleyata” – dedi de.

* * *

Tiş ekiminiñ odasından pek keskin ses eşitile. Beş yaşındaki oğlu andan çıqqan soñ babasıbaladan soray: – Pek bağırdıñ, ekim ağırttımı, oğlum? – Men bağırmadım, baba! Parmağını tişlegen edim, ekim bağırdı!

* * *

– Asan! Sen balaban olıp, ne içün kiçkene qardaşına çantañnı köterip yürmekni mecbur etesiñ ya? – Men oña büyüklerge yardım etmekni ögretem!

* * *

– İslâm! Ağalarıñ nasıl yaşaylar? – Büyügi evlendi, kiçigi yahşı yaşay!…

* * *

Mektepten kelgen talebe babasından soray: – Baba, sen iç bir şeyden qorqmaysıñmı? – Yoq! – İç, iç bir şeyden qorqmaysıñmı? – Yoq dedim de! – Aysa kündelik defterimni oqu da baq, ocapçem saña ne yazıp yolladı!

* * *

– Kerim! Sen ne içün tişiñni temizlemeysiñ? – Ana! Men kirli iç bir şey aşamadım da!

* * *

– Fikret! Ne içün yolda Kerimnen kötekleştiñiz? – Ya evde kötekleşmege izin bermeysiñiz de!

* * *

– Ana! Çatalnen qaşıq qarı-qocamı? – Yoq, neçün öyle deysiñ? – Ya ne içün olmasam olar er vaqıt sofrağa beraber çıqalar?

* * * – Fikret, qaç yaşındasıñ? – Yaqında 8 olacam, şimdi 3 yaşındam.

 • * *
 • – Ana! Ne vaqıt yarın olacaq? – Bugün gece yuqlasañ soñ. – Ekinci künü sefer kene anasından soray: – Ana, şimdi yarınmı? – Yoq, şimdi bugün. – Ne yapsam eken, iç yarını tutıp olamayım!
 • * * *
 • – Esap ocası birinci sınıf talebesinden soray: – Alim! Anañ saña bir dane ceviz berdi, babañ da bir dane ceviz berdi. Episi olıp qaç dane ceviziñ ola? – Olar maña ceviz bermediler, ocam, onıñ içün bir şey olmay…
 • * * *
 • – Almanı bağçada ne vaqıt cıymaq yahşı? – dep soray ocapçe talebeden. – Karaveliniñ köpegi bağlı olğan vaqıtta, – dey bala.
 • * * *
 • Beş yaşındaki qızçıqtan soraylar: – Aliye, anañ qayda? – 5 daqqağa dep saba qomşularğa ketken edi.
 • * * *
 • – Qartana! Horaz özüniñ horaz ekeneni unutsa yımırta qozlarmı?
 • * * *
 • – Alim sen Tairlerge barma, o yahşı bala degil! – Ya men? – Sen yahşı balasıñ. – Yahşı ana! Aysa Tair bizge kelsin.
 • * * * Bir qadın loqsahaneden çıqıp evge kelgen soñ qomşularğa añlata: – Biz qız bekley edik, amma Alla bizge oğlan bala qısmet etken eken… – Ana, ana! – dey yanında turğan beş yaşındaki oğlu, – fiş yanında olsa onı kene de deñiştirirler.
 • * * *
 • – Oğlum! Eki afta tatil bergenler. Boş yürgence kitaplarını oqu, mektepke barğanda özüñe qolay olur. – Yoq, ana, eki aftadan soñ oqumaycaqmız! – Neçün?

– Qışlıq tatilge çıqqanda ocamız: Balalar! Endi bir yıldan soñ körüşecekmiz dep ayttı, – dey.

* * *

– Torunım! Aş aşamağa oturmazdan evel qol yuvğanlarınıñ sebebini bilesiñmi? – Bilem, qaşıq kirlenmesin, dep yuvalar.

* * *

– Baba, siz qayda doğdıñız? – Samarqandda. – Ya anam? – Taşkentte. – Ya men? – Kezlevde. – Ya bizler nasıl etip bir-birimizni taptıq?

* * *

– Añlap olamayım, nasıl etip sen bir künde bu qadar çoq yaramazlıq yapıp yetiştiresiñ ya? – dey ana beş yaşındaki oğluna. – Ya men pek erte turam da, – dey oğlu.

* * *

– Kemal! Kemane çalmasını yahşı ögrenseñ saña er kün bir kümüş beririm. – Razı degilim, bita. Eger çalmasam qomşularımız er kün eki kümüş bermekni işandıralar.

* * *

Bala babasınen yolda yürgende bir cenazege rastkele. – Cenazeni qayda alıp keteler baba? – dey. – Öyle bir dünyağa alıp keteler ki, anda ne yemek, ne içecek, ne de kiyecek velasıl bir şey yoq, – dey baba. – Vay baba, onı bizim evge alıp kele ediler!

* * *

– Baba evde qavğa nasıl başlay? – dep soray oğlu babasından. – Pek qolay başlay, oğlum, – dey babası. – Mına, deyik, bizge ananıñ babası keldi. Olmaycaq şey içün mızmızlanıp başlay… – Sus! – dey apayı, – Menim babam seniñ kibi mızmız degil. – Men bunı misal olaraq aytam. Ya sen özüñ neçün olacaq-olmaycaq şeyge burnuñnı tıqa beresiñ? – Çünki sen aytqan lafıñnı tüşünip-taşınıp aytmaysıñ. Ağzıña kelgen şeyini patlata beresiñ. – Seniñ aqlıñ yoq! – dey aqayı ve oturğan yerinden turıp tışarığa çıqıp kete. – Oldışunı, – dey bala, – qavğa nasıl başlağanını men endi añladım.

* * *

Dünyada eñ ahmaq ayvan – sığır. Özü suv içe, sütüni adamlarğa bere.

 • * * Qarı-qoca qavğalaşalar. – Seni körecek közüm yoq! Şimdi şeylerimni cıyıştırırım da, evden başımnı alıp, anamlarğa keterim, – dey qadın. – Ne yapayım, sağlıqnen bar, paranı da bereyim, – dey aqayı. Şay dey de, apayınıñ ögüne para taşlay. – Ya ne içün az? – dep soray apayı. – Anañlarğa ketiş bilet parası üç kümüş. Men saña beş kümüş berdim. – Ya qaytıp kelmege? – dey apayı.
 • * * *
 • Belli ki, loqsahanege çet adamlarını kirsetmeyler. Qaide öyle. Yaş bir baba loqsahaneniñ azbarında yüre-yüre. Apayı yatqan odanıñ penceresini tapa. Amma o eki qatlı binanıñ pencereleri de yahşı etip qapatılğan. Bir laf bile eşitilmey. Er alda yaş qarı-qoca arasında laf pek qızğın kete. – Oğlanmı, qızmı? – Üç buçuq kilo! – Adını ne qoyacaq oldıñ? – Tavuq şorbasınen biraz alma ketirseñ yeter! – Özüñ nasılsıñ, keyfiñ yahşımı? – Saña beñzey! – Ne vaqıt çıqarır ekenler? – Saçları sim-siya, em quvurcıqlı! Ana da, baba da pek memnün olıp, bir-birlerini qol sallaylar. Bu yerde laflar eşitilmese de, işanda degil, ekisinde de sevinç, quvanç olğanı körünip tura.
 • * * *
 • – Sen, canım, tek maña qartanamnıñ vasiyet etip qaldırğan evi içün evlenecek olasıñmı? – Yoq, hanım, öyle demege utanmaysıñmı? – Qartanañ degil, qartbabañ vasiyet etip qaldırğan olsa da, evlenir edim.
 • * * *
 • – Ah, menim sevgilim, tüşüne-tüşüne saña aytacaq zarur sözlerni iç de qıdırıp tapamayım. – Zararı yoq, zarur paralarnı tapsañ, maña o da yeter.
 • * * *
 • – Bugün seniñ doğğan künüñ, hanım, canıñ ne istey? – Sen menim ince parmaçıqlarımnı, ince boyunçığımnı ve nazik qulaçıqlarımnı unutmasañ olğanı… – H-a-a, añladım, demek saña sabun kerek, – degen fikirsiz aqay.
 • * * *
 • Seyaatta bulunğan aqay ömür arqadaşına mektüp yaza: – Cançığım, bu dünya da senden de yahşı qadın yoq eken. Tünevin aqşam men bundan bir daa emin oldım…
 • * *
 • İşten qaytqan aqay qadınğa cekire: – Kene aşamağa iç bir şey pişirmegensiñ. Endi restoranğa barıp aşaycam! Qadını özüni sıqmayıp: – Beş daqqa sabır et, – dey. – Beş daqqada ne pişirecek olasıñ şu? – Beş daqqada kiyin çıqarım ve seniñnen restoranğa keterim.
 • * * *
 • – Saña aytam, kimsege duydurma. Tünevin avtobusta Ablâmitniñ oğlu Bormambetniñ qızınen bir oturğıçta oturıp ketkenlerini öz közümnen kördim. – Qızğa yaqınca oturayım dep, oğlan cılışıp, ayaq üstünde turğan bir yolcunı yanına oturttı, arlanmay…
 • * * *
 • Tezek içinde baba, bala – eki qurt yaşay. Bala qurt babasından soray: – Baba! Tezek içinde yaşamaq yahşımı ya da almadamı yaşamaq? – Ebet almanıñ içinde yaşamaq yahşı. – Ya armutnıñ içinde yaşamaq? – O daa yahşı! – Ya olmasa ne içün biz alma ya da armutnıñ içinde degil de, tezekniñ içinde yaşaymız? – Vatan da balam, vatan! – dey baba qurt.
 • * * *
 • Yazda baba-bala plâjda yatalar. – Baba! Baq, yanımızda nasıl apay yata, – dey yedi yaşındaki Amet. – Taşla şunı! – dey babası. – Baba! Baq nasıl dülber… – Baş kütmese, – dey babası. – Baba! Baq, bütün yeli ap-açıq! – Bilesiñmi oğlum, – dey babası, – öyle apaqay almaq içün yahşı oqumaq kerek…
 • * * *
 • Amet aqay öz-özünen laqırdı ete: Yuqlağanda men hurulday ekenim. Bu yalan. Huruldasam özüm de uyanır edim daa.
 • * * *
 • Tünevin Arslanbek mırza ölgen dep eşittim. Alla ramet eylesin. Ne de olsa, ömrüniñ soñunda o da aqıllı bir iş yapqan. Baş degen şey. Baş degen şey adamına köre hızmet ete. Misal içün Cantemir mırzanıñ başı olmasa o kök qalpağını cemaatqa nasıl kösterir edi. Demek, Cantemir mırzağa baş degen şey, qalpaq kiymek içün kerek. Ya mollanıñ qarısına ne içün kerek? O qalpaq kiymey de. Oña qalpaq yük taşımaq içün hızmet ete. Elleri bütün vaqıt tespi çekkeninden, üşür-zekât boğçalarını başı üstünde taşıy.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest