GenelGüncel

Mustafa Sarıkamış 10 Nisan ‘’Qırımtatar jurnalistika künü’’ Hayırlı Olsun

Türkiye’de yayın hayatını sürdüren Kırım’ın Sesi Medya grup başkanı Mustafa Sarıkamış yaptığı açıklamada ‘’İsmail Gaspıralı, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” düşüncesini ortaya atarak kendinden sonra gelen ve Türkçülük fikrini benimseyen tüm Türk aydınları arasında ‘birlik’ fikrinin doğmasında öncü olmuştur.

,İsmail Gaspıralı Rusya Türklerinin-Müslümanlarının çağdaş bir yaşam tarzına ulaşabilmeleri için en önemli iletişim aracının basın-yayın faaliyetleri olduğunu düşünerek ömrünü bu faaliyetlere harcamıştır. Gaspıralı İsmail Bey’in Türk dünyası adına gerçekleştirdiği en önemli faaliyeti hiç şüphesiz Tercüman (1883) gazetesi olmuştur. Petersburg’da, Türkçe olarak yayımlanacak gazetenin Rusça tercümesiyle birlikte basılması koşuluyla gerekli izni alarak 1883 yılında, şöhreti tüm Türk–İslam dünyasına yayılacak olan ve Rusya Türklerinin uyanışında çok önemli bir yere sahip olan Tercüman gazetesini yayımlamaya başlamıştır.

 Kırımda yayınlanan Qırım gazetesinin yazı işleri müdürü Bekir Mamut’un  10 Nisan 2011 günü  Kırım Tatar Jurnalistler günü teklifi oy birliği ile kabul edildi.

tercüman gazetesi
tercüman gazetesi

Kırım’da 10 Nisan ‘’Qırımtatar jurnalistika künü’’ olarak kutlanmaktadır. Bu günün bütün meslektaşlara hayırlı olmasını diliyorum

Pin It on Pinterest