GenelGüncelKültür SanatTürk Dünyası

Musevi Türkleri Hitler katletti

 Konya Aydınlar Ocağı’nın Salı Sohbetleri’nde Karaim Türklerinden söz eden Dr. Mustafa Güçlü, “Hazar Devleti’ne sığınan Komünist ve Kapitalist Yahudiler, Hazar Türklerini musevileştirdiler. Musevî inancına geçen Yahudi Karay Türklerini, Hitler katletti” dedi.

Konya Aydınlar Ocağı’nın Salı Sohbetleri’nde, Hak-Bâtıl Mücadelesi sohbetlerinin beşinci kısmında İsrâiloğulları Tarihini anlatan Dr. Mustafa Güçlü, “Türk tarihinde Musevî inancına geçen Türklere Karay Türkleri denir. Hazar Devleti’ni İran topraklarından kovulan Komünist Yahudiler ile Bizans İstanbul’undan sürülerek Hazarlara sığınan Kapitalist Yahudiler Musevileştirdi. Hitler’in II. Dünya Savaşında katlettiği Yahudiler de Karaim Türkleridir” dedi.
İsrailoğulları’nın Hz. Musa tarafından 40 sene Tih Çölü’nde dolaştırıldıktan sonra Allah’a inanan, dinamik ve şahsiyetli genç bir Yahudi nesli yetiştiğini ifade eden Dr. Mustafa Güçlü, “İnançlı bu genç kuşak Arz-ı Mev’ud denilen Kenan Diyârına girmek için yönlendirildi. Hz. Musa’nın ölümünden sonra Hz. Yuşa döneminde Filistin topraklarına giren İsrailoğulları, Yuşa aleyhisselamın ölümünden sonra peygamber gönderilmeyince hakimler (liderler) döneminde başa geçen liderlere göre putperestlik ile hakperestliğe doğru kaymalar oluyor. Sonunda Tevrat’taki Allah lafızları put isimleriyle değiştiriliyor” diye konuştu.

Hz. Davut 40 sene hükümranlık sürdü
Hz. Davut’un Calût’u öldürmesiyle birlikte kendisine hem hükümranlık hem de peygamberlik verildiğini belirten Dr. Güçlü, 40 seneye yakın hükümranlık döneminde Kudüs’ü aldığını ve Zebur’u okurken dağlar ile kuşların onunla birlikte zikrettiğini hatırlattı. Güçlü, “Namaz kılan, oruç tutan ve mesleği demircilik olan Davut aleyhisselamın yaptığı kılıç, kalkan ile Davut’un icadı olan demir zincirli örme zırhlar meşhurdur. Kılıç ve kalkanlara altı köşeli Davut Yıldızı denilen ve kenarlarında iki şerit çekili bir damga vuruyordu. Bu damga Davut Krallığı yani Birleşik Krallık devletinin de bayrağı idi. Günümüzdeki İsrail bayrağı da bu bayrağın aynısıdır. Hz. Davut ölünce Sion Dağına gömülür. Yahudiler, vâdedilmiş toprakların merkezi olarak Sion Dağını ve bölgesini alırlar. Siyonizm de buradan gelir” dedi.

Musevi Türkleri Hitler katletti
Er Medya – Memleket Tv.’de canlı olarak yayınlanan sohbette, isyan etmelerinden dolayı İsrailoğullarının iki bin sene vatansız kalarak sürgün hayatı yaşadıklarını ve Yahudilerin, İranlı komutan Sirus (eşi Yahudi idi) ile Hz. Ömer döneminden Osmanlı dönemine kadar huzur içinde yaşadıklarını belirten Güçlü, şu bilgileri verdi: “Avrupa’ya gidenler çok büyük katliamlara uğradılar. İngiltere’ye 350 sene girmeleri yasaktı. Babil’de sürgünde olan Yahudiler, İran’a gittiler ve burayı etkilediler. Burada komünist bir idare tarzı uygulayan Yahudi bir kral, savaşta yenileceğini anlayınca beraberindekilerle birlikte kaçarak Hazar Hakanlığına sığındı. Bizans İstanbul’undan kovulan kapitalist Yahudiler de Hazarlara sığındılar. Türk Hazar Devleti halkını etkileyerek musevileştirdiler. Musevi inancına geçen Türklere Karaim (Karay) Türkleri denir. Hitler’in II.Dünya Savaşı sırasında katlettiği Yahudiler de bu Karaim Türkleridir. Günümüzde dünyada sayıları azalmıştır. İki-üç bin civarında falan sayıları var. Kırım’da 800, İstanbul’da Karaköy’de 50-60, Polanya ve Litvanya’da 500’er falan. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul’da Karay köyde iskân ediliyorlardı. Karay’ın “y” si düşünce Karaköy adını aldı. Hasköy’de sinagogları da var. Türkçe konuşuyorlar. Bunlar Hazar Devleti’nin bakiyeleri olup, Karaim mezhebine bağlı Musevi itikadından olanlara biz Musevî Türkler diyoruz.”

musevi türkler
musevi türkler

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest