GenelGüncel

MUQADDES EMELİMİZ OLURKEN

Angi millet ğamlanırsa, alı, istiqbali içün,

Cana minet bilirse, olmayı ideye alıçün.

Horlanılmaz bunların milleti iç bir zaman,

Virilmez böyle millete emekin yerine saman.

 

Çoq ümütsiz baqardıq kendi istiqbalimize,

Dost olan ağlardı, duşman külerdi alımıza.

Bir kün ola bir taraftan serildi bir nur ziyaya,

Biz zan etik – tañ atıyur bizim iqbalimize.

 

Mekü tuvğan facir gazip imiş biz aldanmışız,

Alla qanlı duşmanı oğratmasın darimize.

Pek bahıtsız başımız var, eger nicat istersek,

Kendimiz saip olmalı, kendi taliyimize.


Анги миллет гъамланырса, алы, истикъбали ичюн,

Джана минет билирсе, олмайы идее алычюн.

Хорланылмаз бунларын миллети ич бир заман,

Вирильмез бойле миллете эмекин ерине саман.

Чокъ умютсиз бакъардыкъ кенди истикъбалимизе,

Дост олан агъларды, душман кулерди алымыза.

Бир кунь ола бир тарафтан серильди бир нур зияя,

Биз зан этик – танъ атыюр бизим икъбалимизе.

Мекю тувгъан фаджир газип имиш биз алданмышыз,

Алла къанлы душманы огъратмасын даримизе.

Пек бахытсыз башымыз вар, эгер ниджат истерсек,

Кендимиз саип олмалы, кенди талийимизе.

Джемиль Керменчикли 1916 сенеси, июль 27. Мисхор (Къырым).

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest