GenelGüncel

MEHMET AKİF’İN GÜCÜ İÇTENLİĞİNE VE DÜRÜSTLÜĞÜNE DAYANIR

Dünyanın dört bir yanındaki bütün ülkelerin gücü, açıklık içinde sürekli kendilerini yenilemeyi bilmelerinden kaynaklanır. Ülkelerin ekonomik, siyasal ve kültürel yapılarını yenileyerek, dünyadaki gelişmeleri yönlendirmelerinde, en güçlü ve en etkili sermayeleri içtenlikte ve dürüstlükte yarışan insanlarıdır. Onlar içtenliği ve dürüstlüğü özendiren, açgözlülüğü önleyen çalışmalarıyla, ülkelerinin her alandaki başarılarının omurgasını oluştururlar.
*
İçtenlikte ve dürüstlükte yarışan insanların sayısının, kritik sınırın altında kalan bir ülke, başka ülkelere örnek olacak ekonomik ve kültürel canlılık gösteremez. Kültürel dokusuyla birlikte, ekonomik yapısı güçlü olan toplumların, pazarlarında dürüstlük alınır, dürüstlük satılır, dürüstlükten terazi tutulur, dürüstlük dürüstlükle tartılır. Onlar her gün yenilenerek, yeniden doğarlar. Türk toplumunda dürüstlük deyince, akla ilk önce gelen isim,şiirleriyle bir döneme damgasını vuran, Mehmet Akif olur.
*
Dünyada iyilikleri özendirmeyi, kötülükleri önlemeyi bir edebiyatçı sorumluluğu olarak gören, bütün Türkiye’nin ayakta dinlediği, Millet Marşı’nın şairi Mehmet Akif, Anadolu insanının bir dürüstlük anıtıdır. Onun hayatı, dürüstlükte destan yazan Türklerin, bin yıllık tarihlerinin özetidir. O şiiri gibi, ömrünü de, Türk toplumuna adamıştır, kendi için değil Anadolu insanı için yaşamıştır, kişisel sorunlarını değil, toplumun sorunlarını dile getirmiştir.
*
Hasan Basri Çantay, “Akifnamesi”nde, “O, ne yazdı ise duyarak yazdı, ağlayarak yazdı, pare pare sıhhatini, varlığını eriterek yazdı. İnandı, yazdı, inanmadığına iltifat etmedi. Samimiyeti Akif’in hayatının esası idi. Az söylerdi, öz söylerdi. Temiz ruhu muhatabını mest eder, bilmeyerek onu kendisine çekerdi” diyerek, sanki Mehmet Akif’i değil, Cumhuriyet döneminin bir Horasan erenini anlatır. Mehmet Akif’in hayatı gibi, düşüncesi,eylemi ve dili de yalın ve canlıdır.
*
Türklerin bilimsel düşünce tarihini, gün yüzüne çıkaran Adnan Adıvar, “Ben Akif’i yalnız şair diye değil, daha çok büyük bir insan ve büyük bir fen adamı diye severim. Onun Fatih Kürsüsü eşsiz bir sanat abidesidir. O eserin her kelimesi ilim ve sanat deryasında saçılmış inciler, cevherler, dalgalardır” demekten kendini alamaz. Mehmet Akif karanlık savaş yıllarında, hiçbir korkuya kapılmadan, Türkiye’nin aydınlık barış yıllarını görmüş, Anadolu insanına “Korkma” diye seslenmesini bilmiştir, “Korkma Allah inananlarla birliktedir” demiştir.
*
Mehmet Akif büyük bir medeniyet değişiminin yaşandığı bir dönemde,Sezai Karakoç’un, “Mehmet Akif” kitabında, açıkça ortaya koyduğu gibi: “Şiirleriyle,makaleleriyle,verdiği derslerle,çevirdiği çağdaş İslam mütefekkirlerinin eserleriyle, aydınlara hakikatleri anlatmaya çalıştı. İslamdan kopmanın felaketlerini gösterdi. Sefaletimizin maddi ve manevi tablosunu çizdi. Gittikçe resmileşmeye yüz tutan Batıcı fikirlerin yön yön tenkidini” yapmıştır. Anadolu insanının bin yıllık tarihiyle olan, bağlarının koparılmasını doğru bulmamıştır,gelenlere yaranmak için, gidenleri yermemiştir.

Mehmet Akif, büyük bir bilgi ve bilgelik birikimine sahip olan Türkiye’nin, “Tek dişi kalmış canavar”karşısında, yitirdiği üstünlüğün, Batı medeniyetinin kaynaklarında değil,yerli İslam medeniyetinin ana kaynaklarında aranması gerektiğinin üzerinde önemle durmuştur.

Dünyada bilimi ve teknolojiyi bulan eller değil,bilimi ve teknoljiyi kullanan eller önemlidir diyenler için, bilimin ve teknolojinin ülkesi yoktur, ilkesi vardır,bulundukları ülkelerden alınırlar.
*
Mehmet Akif, eski eski olduğu için bırakılmaz,yararsız olduğu için bırakılır, yeni yeni olduğu için benimsenmez,yararlı olduğu için benimsenir, demeyi ömrü boyunca tekrarlamıştır.
*
Mehmet Akif’in büyüklüğü: “Doğacaktır sana vaad ettiği günler Hakk’ın” demeyi bilmesinden kaynaklanır.
*
Büyük Şairin düşünce ve eylem dünyasında karamsarlığa, kötümserliğe ve ümitsizliğe yer yoktur.

Nazif Gürdoğan
Nazif Gürdoğan

Pin It on Pinterest