GenelGüncelKültür Sanat

Malik Atilay  – Şeirler

Nazım Ahmetli

Kırımınsesi Gazetesi

Azerbaycan Temsilcisi

Malik Atilay 

Şeirlər

Tanrının demək istədikləri və alzaymer peyğəmbər 

Alzaymer peyğəmbərəm,

Tanrının pıçıldadığı sirləri unutdum deyə ,

Bir günahkarı belə çəkə bilmədim 

Haqq yoluna…

Günahın nə olduğundan danışmadım insanlara 

Nə onlar bildi 

Nə mənim yadımda qaldı ruhun ən dərində qaynayan çayı

İnsan ruhunun ən dərin , ən çirkablı yerini

Bilmədilər, görmədilər…

Sevməyi və bağışlamağı öyrətdim ayə kimi

Yadıma gəlmir amma

Tanrı da bunları danışmağımı istəyərdi insanlara 

Sevin dedim,

Sizin hər sabah doğan günəşi,

Bağışlayın dedim,

Çəkmənizə dolan yağışı.

Sevin dedim,

Özünüzü yandırıb şüşə qaba qoyanları,

Bağışlayın dedim,

Sizi yandıranları.

Alzaymer peyğəmbərəm,

Tanrının dediklərini unutdum 

Uydurdum “sevmək və bağışlamaq” kitabını

İnanmadı insan,

İnanmadı ki,

Sevmək və bağışlamaq olardı 

Tanrının bizə deyəcəyi ilk sözü.

 Qərib dustağın gecəsi 

  Kimsə düşə gecə yarı ağlına,

Oturub keçmişi varaqlayasan,

Nə adı tapıla,

Nə də səsi gələ qulaqlarına,

Yadına düşməyən dosta ağlayasan,

Qucaqlayasan ölən günlərini

Unutduğun adamlarını 

Ölən balasını qucan ana misalı

Sarasan səndən gendə,

Bir yerlərdə işıqları közərib, sönən günlərini

Bir qaşıq qəm salasan,

Çifir qarası gecənə

Başlaya səfərin 

Dumanında yaddaşının 

Silinməyə üz tutan böyüdüyün küçənə 

Yıxılıb dizini qanatdığın məhəllənin

Sinəsinə bir ovuc mismar kimi vurulan binaları görəsən 

Gözlərinlə tapmasan da əllərinlə daşlara toxuna-toxuna 

Tapasan dağılmış evinizin 

Hələ də gözyaşından nəmli qalan divarlarını

Uşaqlığını görəsən orda,

Udub-uduzub doymayan 

Elə hey top-top oynayan uşaqlığını 

Anan çağıra getməyəsən,

Atan çağıra getməyəsən,

Və birdən

Bir güllə açıla evinizin içindən 

Divardakı şəklinizi gəlib qanlı görəsən

Gəlib görəsən ki, 

Şəkildə ananın güllə dəyib üzündən 

Gəlib görəsən ki,

Atanın bir gözündən qəzəb 

Bir gözündən kədər yağır

Qışqırığına oyana hər kəs

Deyələr 

“Allah bilir yenə nə görüb yuxusunda fağır”…

 Habildən bəri oxunmayan şeirlər.

 Gözəl şeirlər yazıldı,

Tanrıdan gələrcəsinə.

Bir kimsə oxumadı sevgilisinə…

Gözəl talelər quruldu,

Usta tamaşa işi kimi

Heç kim yaxşı oynamadı…

Gözəl adamlar yaşadı,

Ən çirkin həyatları ,

Nə bir uşağın təbəssümü,

Nə bir pişiyin şıltaq oyunu,

Gözəllik qata bilmədi həyatlarına…

Gözəl ümidlər qırıldı,

Top dəymiş şüşə misalı.

Və oxunmayan şeirlər qaldı

Habildən bəri ,

Adəm övladına…

Qara qarlar

 Sənə deyə bilmədim

Qara qarlar yağdı üstümə
O gündən
Beli sınmış atlar kimi güllələdim arzularımı

Sahilə düşdüm
Siqaretlər yandırdım
Şərablar içdim
Qağayıları inandırdım
İnandılar
Dənizin onları yox balıqları sevdiyinə…

3 kadrda həyat

Dərsdən evə qaçaraq gəlib

Qapıda iki cüt ayaqqabı görən uşağın

Ürəyini sarırdı ailə istiliyi

Küçədən gəlib

Çoxlu ayaqqabı görənə qədər bilməmişdi

Günlər sonra özünü aynada görəndən sonra öyrəndi

Anasının gözyaşlarında böyüdüyünü

Bir sabah

Xəstəxanada tər içində oyandı

Yorğanının ayaq ucunun bir tərəfində boşluq

Qapının ağzında qutu

İçində bir tək ayaqqabı.

Biz qocalarıq…

Zaman hər gün bir daş qoyub

Divar hörər aramıza

Divar həsrətimizlə eyni yaşa çatar

Divar böyüyüb boya-başa çatar

Biz qocalarıq

Yaşadığımız hər nə varsa

Ötüb keçən günlər kimi

Tərk edər bizi qatar-qatar…

Bəyaz boşluq

Əsgərlikdən gəlməsini

Atasının son sözlərini

İlk addımlarını oğlunun

Arvadının ona sonuncu dəfə baxan nəmli gözlərini

Çıxardıb qol saatıyla birgə satdı

Biləyində qaldı

Neçə-neçə dəqiqələrin bəyaz boşluğu

Donmuş əqrəblərdə yaşandı saatlar

Ovcunda

Həyatı kimi əzik-üzük manatlar…

İkinci mərtəbədəki işıqlı pəncərə

Pəncərədən

Bayıra süzülür işıqla qol-qola nə varsa evdə…

İkinci mərtəbədən səkiyə tuşlanan bir həyat axır indi

Sap-sarı işıqlarla

Uşaqların gülüşü tökülür əvvəlcə

Evin sakitliyini oyuncaqları kimi bir küncə gizlətdikləri günlər görünür sonra

Sonra göz yaşları da axır boz asfalta

Sındırılan qablar kimi

Qırılmış ürəklər də təkrar-təkrar çırpılır yerə

Yenidən qırıq-qırıq olur.

Bayram süfrələri,

Üfürülən ad günü şamları

Şamların qulağına pıçıldanan arzular da

Ard-arda

Qovuşur asfaltla

Yaşanmayan günlər astaca intihar edir pəncərədən yerə atılaraq

İllərdi məhbusu olduğu dodaqları tərk edir təbəssümlər

Acı bir boşluq qalır işıq boyu süzülən şəkillərdə

Kimsəsiz qəhqəhələr yayılır bəyaz örtüyə düşən ləkətək

Səssizliyində şəhərin

Sevgilər

əli-qolu bağlı , yaxşı-yaxşı gizlədilmiş məktublarda

Gözə görünmədən aradan çıxır

Pəncərədən həyat yağır

İşıq yağır

Qaranlığın üst-başına…

Həyat axır

İkinci mərtəbəki işıqlı pəncərədən…

Öyrədir sevməyi, öyrədir ayrılığı…

Həyat sınaqlardan keçirir bizi

Öyrədir sevməyi

Öyrədir ayrılığı

Payızın soyundurduğu ağacda sonuncu yarpaq kimi

Gedənlərin yoxluğunda darıxmağı öyrədir

Öyrənib əzablara dözməyi

Hər gecə ağrılarının bir azını azdırmaq ümidiylə

Səssiz-səmirsiz

Dayanarsan,

Sevdiyin qadınların ürəyinin önündə

Gedəcək yerin qalmaz bir axşam

Uzaqda,

Lap uzaqda ümid kimi közərən şam

Qəfildən sönər

Dünya yenidən batar qaranlığa

Ağrıların belə bezib uzaqlaşar səndən

Yarıqaranlıq barın o başından

Səslənən gülüşlərdə qəlpələnib ələnər

üstünə yalnızlığın.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest