Məmməd İlqarın şiirleri

Nazim Əhmədli / Kırımınsesi / Azerbaycan

MƏMMƏD  İLQAR


ŞAİR OLMAYAN DOSTLARA


Bizim taleyimiz tanrılıq deyil,

Bizim qismətimiz qələm ucunda…

Ömrümüz ölçülmür il hesabıyla,

Toplanıb- çıxılsa qələm uzunda…

              ***

Bizə düz görünür ən ağ yalan da,

Bir az cəhd eləyən aldadır bizi.

Siz niyə gülürsüz biz ağlayanda,

Sizi güldürənlər ağladır bizi.

              ***

Şamıq- yandırsalar,

Daşıq- hörsələr,

Şirrik – çözülmərik,yüz baxan olsa.

Bizim ürəklərin dibi görsənər,

Bizim gözümüzə düz baxan olsa.

              ***

Adımız adamdır,ruhumuz mələk,

Nə yerə,nə göyə sığırıq amma.

Biz açan qapını bağlayır fələk,

Siz çıxan qapıdan çıxırıq amma.

              ***

Harda sonuncuyuq,

 Harda birinci,

Ələnən ələnir,qalan atılır…

Şairlər atılır dərdə birinci-

Necə ki,gülləyə ilan atılır!

          GÖZƏL ÇƏKIR

İlahi! Belə də gözəl olarmı?-
Kimdi qələm çəkən, nə gözəl çəkir.
Üz- üzə, göz- gözə sehrlənmişik,
Nə mən göz çəkirəm, nə gözəl çəkir,
                ***

Güney gözlüm, gözəllikdə bircəsən,
Bu güllükdə bir mən olam, bircə sən…
Gül üstündə arıya bax bircə sən-
Gör gülün nazını nə gözəl çəkir?…
                ***

Salma gəl Məmmədi gözündən, gözəl,
Gözüm gözmü görüb gözündən gözəl.
Mən ölmüş neynim ki, gözündən, gözəl-
Nə bir könül doyur, nə göz əl çəkir .

            GÜLƏ- GÜLƏ

Qönçələr bürüyüb çölləri yenə
Açallar, inşallah, gül, gülə-gülə
“Görəllər-güləllər” gəlməz eyninə,
Sarılar, sarmaşar gül gülə, gülə.
              ***

Güllər al-əlvandı, bülbüllər sarı,
Görməsin gül üstə bülbüllər sarı.
Güllər gülümsünər bülbüllər sarı,
Görən, varmı görən gül gülə gülə
              ***

Yarəb, yetir məni bir gülə, dedim,
Məmmədin könlü də bir gülə-dedim.
Açdım ürəyimi bir gülə dedim:
Ağlar qoydu məni gül gülə-gülə.

                  BİR-BİR


Qarı dünya, bu nə qovğa,nə qaldı-
Aman ver,aman ver,a yağı,bir…bir…
Öyündüyüm-güvəndiyimnəqaldı?
Alırsanəlimdən a yağı,bir-bir.
                 ***

Ha çağırdım-taleyim hey…baxtım hey…
Gahbulanıb,gahdurulubaxdım hey…
Yüzgümanlaağyollarabaxdım hey…
Getdigözlərimin ay ağı,bir-bir.
                ***

Məmmədİlqar,dargünündü,seyrelə-
Nəvaxtdüşər, birdəbeləseyrələ…
İnanmazdın-qohum-qardaşseyrələ-
Çəkilədostlarınayağıbir-bir.

                     DAĞLAR


Yönü Vətən sarı,qərib bir qoca,
Bayatı çağırır:-eləmi dağlar…
Necə göynəməsin,güşümləməsin-
Çəkilib köysünə eləmi dağlar?
              ***

Dedim de dərdini sən,əmi-bilmir…
Bilmir harda qalıb sənəmi,bilmir…
Baxtamı qarğasın,sənəmi,bilmlr-
Viranə obaya,eləmi,dağlar?
              ***

Tutmaz eldən ayrı tutmaz ömür dən,
Məmməd İlqar ummaz elsiz,ömürdən.
Obasız olumdan,elsiz ömürdən
Ölüm urvatdıdı,eləmi dağlar?!.

ANAM ÜÇÜN GECİKMİŞ ŞEİR

Adına urvatdı bir söz yazmadım,
Göynəyə-göynəyə yazıram indi…
“Ölürəm” – deyəndə qulaq asmadım, –
yerinə ölməyə hazıram indi…
              ***

Başıma çox bəla gələ bilərdi,
Bir az dünyanı da bilə bilirdim.
Hər kəsin anası ölə bilərdi,
Bircə sən ölməzsən elə bilirdim…
              ***

Sənsiz növrağımız necə dəyişdi,
Sonsuz möhnətlər var, ana, qarşıda
Sənin ömür payın quzeyə düşdü,
Qəbrini qurmuşuq günəqarşıda.
              ***

Günəş buludlara girəndə bildim
Nə üçün,nədən –
Onsuz həyat yetər sona – deyillər,
Mən səni torpağa verəndə bildim
Niyə torpaqlara Ana deyillər…

                 VƏTƏN

Vətən, başa çox iş gələr,
Baş əymə, başın sağ olsun.
Biz ölməyə doğuluruq,
Torpağın, daşın sağ olsun.
              ***

Neçə cəfakeşin qalır,
Bir evdən bir qoşun qalır,
Beşin ölsə, beşin qalır,
O qalan beşin sağ olsun.
              ***

Çat verir, çatlayır dözüm,
Sən çatlama, canım-gözüm.
Bizi ağlamağa gözün,
Bir də göz yaşın sağ olsun.

         NEYNİM

Ha çaldım,könlümün bu təşnə vaxtı,
Sazım dinmədi ki,dinmədi,neynim.
İstədim qarğıyam taleyi,baxtı-
Dilim dönmədi ki dönmədi neynim.
              ***

Özüm öz odumda əridim,itdim,
Karvan buludları bəri yeritdim.
Arazı axıtdım,Kürü yeritdim-
Odum sönmədi k,sönmədi,neynim.

           ***

 Aldı bir havalı xatirə məni,
Bələdi əmbərə-ətirə məni,
Dedim,bəlkə,mənə yetirə məni-
Göydən enmədi ki,enmədi,neynim.
      ***

İlğımdı,dumandı, sisdi,nədisə,
Sehrdi,sədadı,səsdi nədisə,
Axır-bu zamlımın qəsdi nədisə-
Aparır hələ də Məmmədi,neynim?

One thought on “Məmməd İlqarın şiirleri

  • 9 Nisan 2021 tarihinde, saat 18:38
    Permalink

    Memmed İlqar cagdas Azerbaycan lirik poeziyasinin mence turan poeziyasinin en parlaq simalarindan biridr O sozin sehri qeblerimizi ovsunlaya ruhumuzu renglendire bilir insani hisslerimizi zenginlesdirir-derinlesdirir-gozellesdirir O serleri ebediyyeti hakk edir

Yorumlar kapatıldı.

Pin It on Pinterest