GenelGüncel

Kazakistan’da hükümet istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 21 Şubat 2019 tarihinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkenin genel ekonomik ve sosyal durumunu değerlendirdi.

Son yılların sosyal ve ekonomik bakımdan istikrarlı geçtiğini kaydeden Kazakistan Devlet Başkanı bunun günümüz şartlarında yeterli olmadığını vurguladı.

Nursultan Nazarbayev’in devletin stratejik programlarının gerçekleştirilmekte olduğunu, fakat hükümetin birçok alanda yetersiz kalması sebebiyle somut sonuçların elde edilemediğini ifade etti.

Hükümetin istifasını istemesinin ardından Bakhytzhan Sagintayev’in Başbakanlığındaki Hükümet istifasını sundu.

Önerdiği “Üçüncü Modernizasyon”, “100 Somut Adım” “Beş Kurumsal Reform” gibi inisiyatiflerin orta ve küçük işletmelerin ekonomideki payını arttırmaya ve devlet sektörünün ekonomideki payını düşürmeye, bankaların “temizlenmesine”, mahkemelere ve kolluk sistemine olan güvenin arttırılmasına yönelik olduğunu belirten Nazarbayev kabul edilen yasalara, hükümet kararlarına ve bazı olumlu adımlara rağmen somut değişimlerin elde edilemediğini ifade etti.

Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanının Anayasanın güvencesi olduğunu ve halkın çıkarlarını gözettiğini vurgulayarak mevcut hükümetin istifasını isterken, yeni hükümetin insanların gelir kalitesini arttırmaya, ekonomik gelişmeyi teşvik etmeye, stratejik hedefleri gerçekleştirmeye yönelik etkin adımlar atması gerekeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev açıklamasının ardından imzaladığı Cumhurbaşkanı Kararnamesinde Hükümetin istifasının kabul edildiği, Başbakan Yardımcısı Askar Mamin’in geçici Başbakan olarak atandığı ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar Kabine üyelerinin görevlerine devam edecekleri belirtildi.

Kazakistan’da hükümet değişikliklerinin, gerek görüldüğü takdirde, olağan olarak yapılması söz konusu.

Pin It on Pinterest