GenelGüncelTürk Dünyası

Cafer Seydamet Qırımer 3 Nisan 1960 Künü Vefat Etti

Cafer Seydamet Qırımer , 1889 senesi ilk küz ayı 1. künü Qırımnıñ Yalta şeeri yanında yerleşken manzaralı Qızıltaş köyünde dünyağa kele. İlk tasilini Qırımda kördi ,1908 senesi Cafer Seydamet arqadaşları Noman Çelebicihan, Abdureim Sukütiy, Abdulhakim İlmiy, Alim Seyit ile birlikte İstanbulda (Türkiye) “Qırım Talebe Cemiyeti” denilgen siyasiy teşkilâtnı meydanğa ketirdi. orta ve litsey tasilini İstanbulda körgen son 1911 senesi Pariske barıp Uquq fakultetine kirdi.

Birinci Cian Cenkibaşlağanda Qırımğa qayttı. Qırımda yaqın arqadaşlarınen birlikte inqilâpçı, gizli bir teşkilât qurdı.

1917 senesi Qırım Halq Cumhuriyeti ilân etilgeninen, Noman Çelebicihannıñ reisligindeki ükümette Arbiy Tışqı işler naziri oldı. 1960 senesi çiçek ayı (aprel) 3 künü İstanbulda vefat etti.


Джафер Сейдамет Къырымер , 1889 сенеси ильк кузь айы 1. куню Къырымнынъ Ялта шеэри янында ерлешкен манзаралы Къызылташ коюнде дюньягъа келе. Ильк тасилини Къырымда корьди ,1908 сенеси Джафер Сейдамет аркъадашлары Номан Челебиджихан, Абдуреим Сукютий, Абдулхаким Ильмий, Алим Сейит иле бирликте Истанбулда (Тюркие) “Къырым Талебе Джемиети” денильген сиясий тешкилятны мейдангъа кетирди. орта ве лицей тасилини Истанбулда корьген сон 1911 сенеси Париске барып Укъукъ факультетине кирди.

Биринджи Джиан Дженкибашлагъанда Къырымгъа къайтты. Къырымда якъын аркъадашларынен бирликте инкъиляпчы, гизли бир тешкилят къурды.

1917 сенеси Къырым Халкъ Джумхуриети илян этильгенинен, Номан Челебиджиханнынъ реислигиндеки укюметте Арбий Тышкъы ишлер назири олды. 1960 сенеси чичек айы (апрель) 3 куню Истанбулда вефат этти.

Noman Çelebicihan -Cafer Seydahmet Kırımer Джафер Сейдамет Къырымер-Номан Челебиджихан

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest