GenelGüncel

İşğalcilerniñ ‘‘Qırım birdemligine’’ qarşı yañı cezalavları

2018 senesi ekim (oktâbr) ayı 27 künü ‘‘Qırım birdemliginiñ’’ Aqmescit şeerinde nevbetteki toplaşuvına RF içki işler Nazirligi ve federal havfsızlıq Hızmeti cezalav organlarınıñ vekilleri ücüm etip, abulqatlar Lilâ Gemecini ile Edem Semedlâyevni, em de ‘‘Qırım birdemliginiñ’’ yöneticisi Dilâver Memetovnı, aşıcırılıq ve terrorizm saalarında qanuniyetni bozmağa mümkün olmağanı aqqında tenbiyelediler.

Lilâ Gemeci ‘‘silâlılarnıñ’’ böyle areketlerini öz zenaatınen bağlağanını qayd etti, çünki olarnıñ maqsadı – aq-uquqlarnı qorçalav faaliyetine qarışmaqtır, abulqatlarğa basqı vastasınen ise basqı ‘‘Qırım birdemligine’’ de yapılmaqta. Qırımdaki qullanıcılarnıñ malümatına köre, ‘‘Qırım birdemligi’’ ruhunıñ İnternet-menbasına da irişim qapatıldı.

Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC Temsilciligi ‘‘Qırım birdemligi’’ aq-uquq qorçalayıcı teşkilâtınıñ taqip etilüvini Qırımda rusiye cezalav organları tarafından insan aqlarını nevbetteki qaba, arsız ve muntazam şekilde bozuv olaraq saya. İstilâcı devletni temsil etken işğalci akimiyetniñ areketleri tınç ealige ve onıñ qorçalayıcılarına qarşı yapılğan terroristik faaliyetniñ alâmetini taşımaqta. İşğalci akimiyet tarafından insan aqlarını ve bu cümleden serbest toplaşuv ve professional faaliyetinen oğraşuv kibi aqlarnı qaba şekilde bozulmasına em halqara, em de ukrain mahkemeler qıymet kesmeli.


2018 сенеси эким (октябрь) айы 27 куню ‘‘Къырым бирдемлигининъ’’ Акъмесджит шеэринде невбеттеки топлашувына РФ ички ишлер Назирлиги ве федерал хавфсызлыкъ Хызмети джезалав органларынынъ векиллери уджюм этип, абулкъатлар Лиля Гемеджини иле Эдем Семедляевни, эм де ‘‘Къырым бирдемлигининъ’’ ёнетиджиси Дилявер Меметовны, ашыджырылыкъ ве терроризм сааларында къануниетни бозмагъа мумкюн олмагъаны акъкъында тенбиеледилер.

Лиля Гемеджи ‘‘силялыларнынъ’’ бойле арекетлерини озь зенаатынен багълагъаныны къайд этти, чюнки оларнынъ макъсады – акъ-укъукъларны къорчалав фаалиетине къарышмакътыр, абулкъатларгъа баскъы вастасынен исе баскъы ‘‘Къырым бирдемлигине’’ де япылмакъта. Къырымдаки къулланыджыларнынъ малюматына коре, ‘‘Къырым бирдемлиги’’ рухунынъ Интернет-менбасына да иришим къапатылды.

Украина Президентининъ Къырым МДЖ Темсильджилиги ‘‘Къырым бирдемлиги’’ акъ-укъукъ къорчалайыджы тешкилятынынъ такъип этилювини Къырымда русие джезалав органлары тарафындан инсан акъларыны невбеттеки къаба, арсыз ве мунтазам шекильде бозув оларакъ сая. Истиляджы девлетни темсиль эткен ишгъальджи акимиетнинъ арекетлери тынч эалиге ве онынъ къорчалайыджыларына къаршы япылгъан террористик фаалиетнинъ аляметини ташымакъта. Ишгъальджи акимиет тарафындан инсан акъларыны ве бу джумледен сербест топлашув ве профессиональ фаалиетинен огърашув киби акъларны къаба шекильде бозулмасына эм халкъара, эм де украин махкемелер къыймет кесмели.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest