GenelKültür Sanat

İntiqam! İntiqam! Bağırır ürək

Şəhidim var, ancaq tutma gəl yası,
Qoymaz qanı yerdə, alar qisası.
Mərd oğullar daşıyır cəsur ürək,
İntiqam! İntiqam! Bağırır ürək!

Qanmayın, rusun, farsın sözünə,
Birlik olub gedək Cıdır düzünə,
Necə baxar gözlər şəhid gözünə,
İntiqam! İntiqam! Bağırır ürək!

Dərd etməyin kasıblığı, aclığı
Türkün-türkə nədir belə yadlığı?!
Düşmənin məhvinə edək şadlığı,
İntiqam! İntiqam! Bağırır ürək!

Biz bağıraq yatanlarda oyansın,
Vicdan daşıyanın ürəyi yansın.
Kişi deyil irsi, əcdadın dansın!
İntiqam! İntiqam! Bağırır ürək!

Biz türklərə nədir bu qəsdi-qərəz?!
Kifayətdir, əl çəkin, yetər, əlqərəz!
Sözlə, əməliniz etməyir tərəz,
İntiqam! İntiqam! Bağırır ürək!

Dərd etmə ey könül az qalıb zaman,
Qəlbini fərəh tut gəlməsin duman,
Əsla düşmənlərə vermərik aman,
İntiqam! İntiqam! Bağırsa ürək!

Elsevər Hüseynoğlu
Bakı ~ 15/02/2020

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest