GenelGüncel

I ULUSLARARASI TÜRKBİLİM ÖĞRENCİ KURULTAYI

I Uluslararası Türkbilim Öğrenci Kurultayı 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecektir. Kurultaya lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kendi Türkçelerinde veya Türkiye Türkçesinde makalelerle katılabilir. Makaleler hakemler tarafından incelenecektir. Kurultay ZOOM programı üzerinden gerçekleşecek ve makaleler e-kitap şeklinde yayınlanacak. Katılım ücretsizdir.

? ÖNEMLİ TARİHLER:
Makale Başvurularının Başlangıç Tarihi : 8 Haziran
Makale Başvurularının Bitiş Tarihi : 10 Ağustos
Kabul Edilen Makalelerin Duyurulması Tarihi : 30 Ağustos
Kongre Tarihi : 4-6 Eylül

? MAKALE KONULARI:
1. Çağdaş Türk Yazı Dilleri ve Lehçeleri
2. Altay Dilleri Teorisi
3. Tarihî Türk Yazı Dilleri
4. Köken Bilgisi
5. Türk Dili Tarihi
6. Türk Folkloru
7. Türk Mitolojisi
8. Türk Halklarında Divan Edebiyyatı
9. Çağdaş Türk Edebiyyatı
10. Çağdaş Türkoloji Araştırmaları
11. Türklerin Ortak Alfabe ve İletişim Dili

?MAKALENİN DİLİ:
Bütün Türk dilleri.
*(Her kes kendi Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde yazabilir)

?HABERLEŞME:
E-posta: [email protected]
©2020 – TÜSATBİTİG

?MAKELELERİN HAZIRLAMA KURALLARI

➢ Yazılar bilgisayar ortamında Word yazım programı ile hazırlanarak, e-posta adresine gönderilmeli. Word – dosya ismi yazı dili – ad-soyad şeklinde olmalı. Mesela: tr.deniz_tekin.doc ; aze.arzu_mammadli.doc;

➢ Yazı tipi Times (Times New Roman), yazı tipi stili normal olmalı ve metin 12 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

➢ Paragraf başlarında sekme (tab) tuşu, paragraf aralarında gir (enter) tuşu kullanılmalıdır. Söz aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.

➢ Başlıklar sayfa ortasında, koyu ve tamamı büyük harflerle; yazarın adı soyadı başlıktan bir satır altda, ortadan ve eğik verilmeli, sadece yazarın soyadı büyük harflerle yazılmalıdır. Yazarın okuduğu universite ve eğitimi (lisans, yüksek lisans, doktora), ülke ve e-posta belirtilmelidir. Hemen sonra özet ve anahtar kelimeler gelmelidir. Sonra ise tam metin gelmelidir.

➢ Yazar adı ile özet, özet ile asıl yazı arasında iki satır boşluk bırakılmalıdır.

➢ Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirme kullanılmamalıdır.

➢ Yazılarda A4 Dikey kâğıt boyutu kullanılmalı, dört kenar boşluğu da 2 cm, paragraf boşluğu 1cm olmalıdır.

➢ Metin içindeki göndermelerde soyadı, basım yılı ve sayfa numarası parantez içinde belirtilmelidir. Örnek (Korkmaz 1997: 619).

➢ Yararlanılan kaynaklar metin sonunda yer alacak Kaynakça bölümünde alfabetik olarak verilmelidir.

➢ Makalenin sayfa sayısı 5-10 aralığında olmalıdır.

Kaynakçada yer alan eserlerin künyesi şu biçimlerde olmalıdır:

Makale: Basılı dergi makalesi: 1 yazarlı [Metin içinde atıf: (Şentürk, 2009: 45)] Şentürk, R. (2009). Açık medeniyet ve sosyal içerme. Muhafazakar Düşünce, 6(21-22), 41-49.

Basılı dergi makalesi: 2 yazarlı [Metin içinde atıf: (Tonta ve Ünal, 2005: 88)] Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence reflected in document delivery requests. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 56(1), 84-94.

Basılı dergi makalesi: 3-6 yazarlı [Metin içinde atıf: İlk atıf: (Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow, ve Bach, 1993: 1120); Takip eden atıf: (Kernis ve diğerleri, 1993: 1130)] Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Basılı dergi makalesi: 6’dan fazla yazarlı [Metin içinde atıf: (Lakic ve diğerleri, 2012: 3)] Lakic, B., Arık, M., Aune, S., Barth, K. L., Belov, A. S., Borghi, S. … Zioutas, K. (2012). Status and perspectives of the CAST experiment. Journal of Physics: Conference Series, 375(2), 1-4. https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/375/1/022001

Elektronik dergi makalesi: DOI numarası olan [Metin içinde atıf: (Koç, 2002: 260)] Koç, E. (2002). The impact of gender in marketing communications: The role of cognitive and affective cues. Journal of Marketing Communications, 8(4), 257-275. https://dx.doi.org/10.1080/13527260210145993

Elektronik dergi makalesi: DOI numarası olmayan (internetten serbest erişim) [Metin içinde atıf: İlk atıf: (Aygören, Yeşilyurt, Güloğlu, Küçükkaplan, 2015: 208) ; Takip eden atıf: (Aygören ve diğerleri, 2015: 208)] Aygören, H., Yeşilyurt, M., Güloğlu, B. ve Küçükkaplan, İ. (2015). Türk bankacılık sektöründe hisse senedi performansı ve etkinlik arasındaki ilişki. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(2), 203-215. Erişim adresi https://journal.dogus.edu.tr/…/index.p…/duj/article/view/914

Elektronik dergi makalesi: Ön baskı [Metin içinde atıf: (Koç ve Altınay, 2007)] Koç, E. ve Altınay, G. (2007). An analysis of seasonality in monthly per person tourist spending in Turkish inbound tourism from a market segmentation perspective. Tourism Management. Elektronik ön baskı. https://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2006.01.003

Elektronik dergi makalesi: Kurumsal arşiv [Metin içinde atıf: (Müslümov, in press)] Müslümov, A. (baskıda). Merger announcements and market efficiency: Do markets predict synergetic gains from mergers properly?. Doğuş Üniversitesi Dergisi. Erişim adresi https://hdl.handle.net/11376/1290

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest