GenelGüncelKültür Sanat

HALQ VE BİRLİK AQQINDA – QIRIMTATAR ATALAR SÖZLERİ

Halq üfürse – boran olur.
Halq yürgen yoldan yür.
Qayda birlik, anda tirilik.
Birleşken biñni yıqar.
Bir qoldan davuş çıqmaz.
Kökke degil, köpke baq.
Birlik ursa öldürir,
*****
Aşın berse küldürir.
Halqqa qoşulğannıñ göñlü toq,
Halqtan ayırılğannıñ yüzü yoq.
Tırnaq etten ayırılmaz.
Cemaat saña degil de, sen cemaatqa uymaq kereksiñ.
Halqta olğan, padişada olmaz.
Halq yırı uzaq eşitilir.
Halqnıñ küçü – yel küçü, sel küçü.
Torğay uçsa – topunen.
Cemaat qazanı ateşsiz qaynar.
Sıradan qalğan sürünip öler.
Aşasa da öz cemaatım aşasın.
Halqnen yaşa, halqnen öl.
Halq köterilse, sen de tur.
Cemaatnen atılğan taş uzaq tüşer.
Çoqluq tükürse, göl olur.
Yurtuñdan ayırılsañ da, halqıñdan ayırılma.
Halqnıñ işançını coymaq qolay, tapmaq qıyın.
Halq yerden yılan yılışqanını duyar.
Yoluñnı şaşırsañ da, halqıñnı unutma.
Sürüden ayırılğan qoynı qaşqır parçalar.
Halq tursatqannı iç kim yıqalmaz.
Halqqa birlik – quşqa qanat.
Bastırıqsız çerenni yel alır.
Halqnen birge qara kün de bayram.
Halqnıñ bir evi bar – o da Vatan.
Halq yahşılıqnı unutmaz.
*****
Halqnı yamanlağan közsüz qalır.
Tek babañnıñ oğlu degil,
Halqıñnıñ da oğlu ol.
Halq aytmaz, halq aytsa – yañlış aytmaz.
Halqta olsa – sende bar.
Halq tanısa – dünya tanır.
Halq kötergenni kimse endiralmaz.
Cemaat kesken parmaq qanamaz.
Çok ağız bir olsa, bir ağız yoq olur.
Cümleden yumruq – maylı quyruq.
Cemaat taş qoyğan yerge sen baş qoy.
Halq işi – aq iş.
Halqqa zarar ketirgen, kimseniñ hatrını saymaz.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest