GenelGüncel

Hədiyyə Şəfaqət – Şeirlər

Nazım AHMETLİ

Kırımınsesi Gazetesi

Azerbaycan Temsilcisi

Hədiyyə Şəfaqət

               Şeirlər

BƏZƏN

İndi mənim halımın hal olmayan yeridir

Gözümün göz, əlimin əl olmayan yeridir

Şəhərin sükutunu pozur qanad səsləri

Hardasa işıq yanır,

Hardasa işıq sönür

Daha neçə yarpağın son nəğməsi səslənir

Neçə adam gecədən keçib evinə dönür..

              ***

Uzaq çöllərdən gələn bir xışıltı, əsinti

Deyir hardasa Tanrı dizini yerə qoyub

Mənim qəlbim həm orda, həm burda gizli -gizli

Sevişməyə soyunub – sözünü yerə qoyub..

                    ***

Sönüb məbədlərdəki son şamlar, son dualar

Səhər hər şey yenidən səslənəcək, Sevgili

Hardasa göy sularda qağayı iddialar

Gün işığından qaçıb gizlənəcək, Sevgili..

               ***

Sən bax pəncərənizdən

Bax, göz dolusu bax, bax…

Gözünün şüşəsindən asılan təsviri sil

Görsən də, görməsən də günəş yenə doğacaq

Günəş yenə batacaq… bu sənə məlum deyil..

               ***

Bizə hələ çatmayıb son diləyin həniri

Yastığının içinə dolan qoru yerə at

Bir udum nəfəs deyil bu günahın sehiri

Səni bir qara daşa döndərəcək nəhayət..


             ***

Kimsə əlini qoyub ürəyinin üstünə

Gizlətsin göz yaşını payızlanan yağışda

Unutsun bu dünyanın əməli nə, qəsdi nə

Pıçıldasın:

-İlahi, onu mənə bağışla..

                      ***

Gülümsə,

Bəzən insan heç kimi bağışlamır…

KÖLGƏ KİMİ

..Bir səs keçir qəlb evinin aynasından – kölgə kimi…

Bir yer çökür ürəyə ən yaxın yerdən – torpaq kimi

Bir çığ düşür göydən yerə, yerdən dibə

Belə ayrılıq görməyib hələ heç kim

 – Yaradanın ürəyindən qopmaq kimi..

                  ***

Uzadır Tanrı əlini, ürəyinin parçasına

Milyon illik qələminə, milyon illik fırçasına

Milyon illik sükutunu yollayır yol axtarmağa

Bircə kəlməyə sığışan evinə kimdir yığışan?..

                         ***

Gecənin ağ donundadır otağından çıxan mələk

Ayağının altı boşluq, qanadının üstü boşluq

Ovuc-ovuc buz suların içinə qarışan fələk

Hardasa ocaq yandırılır, nəfəsində isti boşluq..

                            ***

Çevrilir bir vərəq daha, oxunur son sirri sözün

Dodaqların arasından süzülüb səbrə bükülür

Tanrı bilir ürəyindən qopan yerlər ağrılara harda dözür

O yerə işıq göndərir və o yerdə dan sökülür…

BİR SƏS DOĞAR

Bir səs doğar qaranlığın içində

Bir səs doğar – səni, məni, Tanrını

Əllərini toxundurar torpağa

Sarı rəngin içindəki çağrışın

Canı düşər bətnimdəki sevgiyə..

                         ***

Nə gəl deyə, nə get deyə səslərəm

Nə dur deyib saxlayaram yolundan

Mənim sevgim azadlığın özüdür

Zəncir olub cingildəməz qolunda..

                       ***

Pəncərəmdən o üzdəki işıqlar

Gah böyüyər, gah kiçilər, qoy olsun

Ürəyimin dərin dərin yerində

Bir sızıltı qərib qərib incinər..

Çiçəklərə baxıb yaşayacaqsan

Səssiz səssiz çiçəklənər çiçəklər..

                      ***

Yeddi qatlı qırx qapıdan keçmisən

Dəli könlüm, məbədində şam yanır

Bu dünyadan əl çəkəndən heçmi sən

Düşünmədin, yerində kim oyanır..

                        ***

Ağac bitdi – Sən uçan yer pir oldu

Çiçək açdı sən ölən yer, çöl oldu

Gözlərinin işım-işım qarası

Bu qaranlıq gecələrə el oldu..

                 ***

Gedənlərin hara çıxsın cığırı

Sənin əlin dəyən yerdə çay daşıb

Ayaqların dəyən yerdə göy enib

Bundan belə neyləyəcən sağ qalıb

Neyləyəcən kədərlənib, sevinib..

                        ***

Yum, gözünün içindəki sirri yum

Sus səsinin içindəki gizlini

Mən hər gecə Səni çəkib içimə

Bağlayıram qapısını bətnimin…

HEÇ KİM GÖRMƏZ

Heç kim görməz qanadını bu qaranlıq şəhərin

Amma.. o uçub gedir.

Üstünə kölgə enir evlərin, küçələrin

Suları daşa dəyir

Arzuları torpağa

Adamı… keçib gedir..

                 ***

Heç nə edir ən dərin sualının cavabı

İkini birə vurur, candan doqquzu çıxır

Qanadı ağır-ağır toxunur əllərimə

Yerdə qalan nədirsə, səssiz-səmirsiz yuxu..

                              ***

Göyündən bir səs enir iyinin yaxasına

Biri ağ

Biri qara… köynək… nə köynək olur?

Cingildəyib tökülür hardasa güzgülərin daş dəyən sinəsində

Dualar

Göynək olur..

                  ***

Mən bu uçan şəhərin qərib sahibəsiyəm,

Nə o tanıyır məni

Nə mən onu… qoy olsun

Kim kimin ürəyində daha çox uçacaqsa

Gecənin köynəyini qoy elə o soyunsun…

SÜKUT SÜKUT İÇİNDƏ

Sükut sükut içində

Canımdan bir can qopub

Qopanda düşman qopub

Dönəndə aşiq dönüb..

                   ***

Qarşımda yol görünüb – gözlərimi yummağa,

Tanrı,  Tanrı  çırpınıb üstünü soyunmağa – içindən

mən çıxmışam..

                ***

Uçmuşam,

dayanmışam…

Uçmuşam,

darıxmışam..

               ***

Çöllərin  tozu qalıb ayağımın ucunda

Son xəbəri gətirib  baxıram qərib-qərib…

Deyib yuxularda səs, deyib:

Bu yol, bu da sən

Enmə aşağı,

enmə!

Sevinmə,

gəl sevinmə,

səni bir qadın doğur – aşağıda, dünyada,

Səni bir kişi sevir…

Bax gör hələ nələr var..

                 ***

Çağır,

Ey yerin – göyün sahibi, məni çağır

Bax gör  o qadın necə ağrıyır – nə gəlirsən?

Gör o kişinin əli necə toxunur sənə,

Necə, nə ağır -ağır..

                   ***

Tanrı,

Sənin səbrinin sükutu nə soyuqdur..

                 ***

..Ağ-ağ inciçiçəyi kimidir,

başaşağı,

arabir gülümsəyir gözlərimin işığı…

öldürür  o qadını, unudur o kişini

Pıçıldayır astaca:

-İlahi,

 yoxdur qara,

İlahi,

qara

yoxdur!

HƏSRƏT

Qopub öz içinə tökülür adam

Qopur, ovuc-ovuc torpağa dönür

İtir uzaqlarda sevinc gün kimi

Gözlər yağış tutmuş yarpağa dönür.

                   ***

Ayağı tozluqda möhür buraxır

Gedir ağır – ağır kədər yolçusu

Arxada xaraba şəhər buraxır

Hədər ümidlərin hədər yolçusu.

                      ***

Heç nə məhvərinə qayıda bilmir

Heç nə doldurmayır, çatlar böyüyür

Ölüm yuxusundan ayılda bilmir

Dünyayla arada qatlar böyüyür

                      ***

Elə bilirsən ki, gözünə baxan

Əllərin toxunan adam – vətəndir

Elə bilirsən ki, sənsiz darıxan

Səssizcə oxunan adam – vətəndir..

                         ***

Sonra bir qaranlıq yolayrıcında

Tapırsan özünü uçuq ev kimi

Qəlbində bir sükut.. əbədi sükut

Çökürsən boşluğa qara div kimi..

                            ***

Olursan

Olursan olmayan adam..

İNDİ

İndi mənim halımın hal olmayan yeridir

Gözümün göz, əlimin əl olmayan yeridir..

                          ***

Şəhərin sükutunu pozur qanad səsləri

Hardasa işıq yanır,

Hardasa işıq sönür

Daha neçə yarpağın son nəğməsi səslənir

Neçə adam gecədən keçib evinə dönür..

                     ***

Uzaq çöllərdən gələn bir xışıltı, əsinti

Deyir, hardasa Tanrı dizini yerə qoyub.

Mənim qəlbim həm orda, həm burda gizli – gizli

Sevişməyə soyunub – sözünü yerə qoyub..

                              ***

Sönüb məbədlərdəki son şamlar, son dualar

Səhər hər şey yenidən səslənəcək, Sevgili

Hardasa göy sularda qağayı iddialar

Gün işığından qaçıb gizlənəcək, Sevgili..

                    ***

Sən bax pəncərənizdən

Bax, göz dolusu bax, bax…

Gözünün şüşəsindən asılan təsviri sil

Görsən də, görməsən də günəş yenə doğacaq

Günəş yenə batacaq… bu sənə məlum deyil..

                       ***

Bizə hələ çatmayıb son diləyin həniri

Yastığının içinə dolan qoru yerə at

Bir udum nəfəs deyil bu günahın sehiri

Səni bir qara daşa döndərəcək nəhayət..

                        ***

Kimsə əlini qoyub ürəyinin üstünə

Gizlətsin göz yaşını payızlanan yağışda

Unutsun bu dünyanın əməli nə, qəsdi nə

Pıçıldasın:

-İlahi, onu mənə bağışla..

                           ***

Gülümsə,

Bəzən insan heç kimi bağışlamır…

DUA

Sancılmış gecənin qəlbinə ölüm – ox  kimi

Unutmuş adamlar gecənin dilini lap çoxdan

Ovuclarımda gündüzdən qalan günəş işığı – qırmızı moruq kimi

Sən sənsizlikdən doğulmusan, ilahi,

mən qəlbimdəki soyuqdan – anamız yoxdur..

                          ***

Yoxdur laylasının içindəki o qara saçlı qadın, o ağ saçlı qadın – ağı deyə..

Düşmüşük yaxasından bətnimizin –  qaranlıqdan ağa çıxmışıq

Ömür dediyimiz yoldur, yolçuluqdur, qəribçilikdir – kimsə özünü yandırır – durna çırağı deyə

Biz özümüz özümüzdəyik, ilahi,  biz özümüz özümüzdən qırağa çıxmışıq..

                                     ***

Səpələ bu könül məmləkətinin üstünə yanım – yanım yanmağımı dua əvəzi

Qoyma gözümdən bir damla yaş torpağa dəyməmiş qurusun

Kim ki “Ah!”-deyəndə Allahı çağırır, çağırsın, sarısın yaralı əlləri cuna əvəzi

Əllər Allah qarşısında,  bəndə qarşısında başımızı yerə əyməmiş qurusun..

                                        ***

Al bu axşamın evinin üstündən ay işığını, ilahi, yolun görünməyənini ver

Duanın deyilməyənini ver, üsyanın eşidilməyənini..

Mənim günahımı özünə götür

Həqq yoxdur – nə axtardığımız yerdə, nə axtarmadığımız yerdə, yenə də verirsənsə özgə libasına bürünməyənini ver

Qonağı qapının o üzünə,  ilahi,  gecəni – gündüzü əbədi məbədinə,  aşiqləri son mənzilinə ötür..

ASILAR QƏLBİMDƏN YÜK KİMİ ƏLLƏR


Asılar qəlbimdən yük kimi əllər

Nə yer yer,  nə göy göy olar,  sevdalı

Kimsə susan yerdə kimsə höllənər

Kimsə məhvərindən çıxar

Qayıtmaz

Kimsə səssiz-səssiz ölər, sevdalı..

                       ***

Nə dərin quyudur,

Uçduqca ha uç

Bağından açılan ulduz kimiyik

Bir gün çaxılmağa yer axtaranda

Elə havadaca əriyənlərik..

                        ***

Bir sınıq budaqdan ağac göyərdən

Bağbana tutunub dayanmadıqmı

Hördüyü ipləri çözələməyə

Yatıb

Düyün-düyün oyanmadıqmı..

                          ***

Bəs nədir bu odun çöl davaları

Kösöy davaları,  qor davaları

Düşdüyü yerdəki korun-korun his

Yandırıb atdığı nər adamların

Kəfən davaları

Gor davaları..

                     ***

Adımı “yoxdu” qoy,  “heç gəlmədi ” qoy

Mən elə içimdən əriyim gedim

Bir udum nəfəsdir insan həyatı

Nə etsəm səsimin susduğu yer var

Qapın var

Qapında kiriyim gedim..

                    ***

Sevdalı!

Qəlbimdə bir yara  yanır

Su quş dimdiyində

Quş Qaf dağında

Mənim bu yerlərdən üzülür əlim

Ayağım açılır Savab dağında..

                          ***

Asılar qəlbimdən yük kimi əllər

Nə yer yer,  nə göy göy olar,  sevdalı

Kimsə susan yerdə kimsə höllənər

Kimsə məhvərindən çıxar

Qayıtmaz

Kimsə səssiz-səssiz ölər, sevdalı…

GÜNAH

Dili-dodağı qurumuş çölün sinəsindən

Ah qopur

Nəm əllərin, nəm çiyinlərin qadın sevgisindən

Günah qopur

Bağlı qapıların arxasında hənirti gözləyir

Kişi kürəyi

Gah barmaq uclarında döyünür, gah saç aralarında

Tanrının ürəyi…

Arxasınca baxmamaq lazımdır gəlməyənlərin

Yoxdurlar…

Bəlkə günahdan,  bəlkə qadın sevgisindən,

Bəlkə də özlərindən qorxdular…

Ən gözəl duaların ovuclanıb içildiyi yerdəydi eşq

Gizli-gizli…

Olmadısa olmadı,  öldüsə öldü,  susdusa susdu hər şey

Bilmirəm

Bilmirəm…

VARMI

Varmı könlümüzün məhrəm yerində

bir su damcısına bərabər səda?

Süzürmü çöllərin qıyıq gözləri günəşi üfüqdə itən məqamda..

                                         ***

Hanı təbəssümün yarpaq yaşılı nigaran mənası, harda gizlənib

Hanı hamımızın ürəyindəki gözləyən səssizlik, çıxıb gedibmi?

Hər şeyi yaradan, quran, dağıdan

O güc etdiyini yenə edibmi..

                      ***

Usta, gəlişin də gedişin də sirr,

Düzdüyün daşların layları oynaq

Sözlərin dilindən çıxmaz ki, amma

Dünyanın boşluqda yayları oynaq..

                             ***

Suya toxunanda dodaqlarımız yanar, yanğınını su deyər bizə

Yolların uzaqda itdiyi yerdə bir yolçu səslənib dur deyər bizə

Yenə dayanmarıq..

                           ***

Çatıb oyanmarıq ağ yuxuların sonunda, dərindir getdiyimiz yer

Bizi kəlmə-kəlmə yeyən aləmin

dibidir gözlərdən itdiyimiz yer..

                        ***

Hərənin dünyası bir tərəfdədir, heç bir səbəb yoxdur qəzəb çəkməyə

Heç kimin dünyada yoldaşı olmur,

Susmaqdır ən gözəl sevgi də, dostum,

Yəni kədərlənmə, yəni ağrıma,

 bircə ölülərin yaddaşı olmur,

Bircə ölülərdir əzab çəkməyən..

ÖLÜM

Keç ağ xəyallarınla  gecənin ortasından

Göm-göy suları yatır gölün

Yuxusundakı adamları unudub.

Tozsuz cığırlarında nə bir ayaq izi var

Nə bir yolçu həniri

Ən uzaq məbədlərin qapısını kol tutub.

                           ***

Bom-boz bozarıb çölün çiçəksiz torpaqları

O bəlkə canlanacaq

Canlanacaq

Yenə də.

Göy ovcunun içində göz kimi, qapaqları qapanmadan, o üzdə bir ulduz uçub gedir

Bir ulduz

Eh

Kimə nə..

                                ***

Çay yatağı ən gözəl sularını dəfn edib baxır qarşı sahilə

Baxır, susur quanqlar..

Boşluğun bu üzündən o üzünə səslənib

Çağırmaqda nə məna

Bu sevgini kim anlar.

                         ***

Quş uçuşu ağırdır, kəpənək olmaq yetir

Zamanı saxlayanda eşidilir ən kiçik

Çırpıntı

Aram-aram.

Çaxılmağa  yeri yox

Uçub getməyə göyü

İndi ölüm gərəkdir

Qırılmış qanadların sahibinə,

Vəssalam…

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest