GenelGüncelKültür Sanat

Elvin Ağa Qulami

Nazım AHMETLİ

Kırımınsesi Gazetesi

Azerbaycan Temsilcisi

  Elvin Ağamirzə oğlu Novruzov

10.04.1987 ci ildə Azərbaycan respublikası,  Lerik rayon, Soru kəndində doğulmuşdur

 “Şeirlər Monarxoyası” kitabına dərc olunmaq üçün 47 yazarın hər birinin 5 şeir təqdim etdiyi yarışmada tək bir “Səni sevə-sevə unudacağam” şeiri ilə iştirak edərək 1-ci yeri almışdır. “Şeirlər Monarxiyası”     kitabında və bir sıra mətbu orqanlarda çap olunmuşdur.

Elvin Ağa Qulami

Çılpaq qürur

Bu gün dəniz olur

coşub, daşıram

Sabah xəyal olur, uzaqlaşıram

Sən ey… məni məndən qoparan adam

Bəzən bir şimşəyin gurultusundan

Bəzən bir yağışın şırıltısından

Qaçdıqca, mən sənə, yaxınlaşıram

              ***

Bacara bilmirəm, özüm özümlə

Gecə ulduz doğmur..

                               oturub sayam

Sabah olur, mən hələ də oyağam

                  ***

Sənsizlik, bildiyin, xalis işgəncə

Təslim oldum sənsizləyə

Ölmüş bədən! Ruh dururmu?

Sənə gəldim mən bu gecə

Geyinərək pencəyimi

Soyunaraq qürurumu

Saçlarının zənciri

Açılıb saçlarının

zəncirindən itim yenə

Gecə-gündüz sinəmin,

hürür altından mənə

             ***

Gəl bir tikə sevgi at

Bəlkə kəsdi səsini

Tanıyacaq necəsə

Axı sahibəsini

          ***

Bir tikə dodaq əti

Biraz da ki, o ətdən

Öpüş bişir gələndə

Necə səsini kəsir

Bax gör, səni görəndə

            ***

Qutarıbdır gözümün, içə-içə suyunu

Biraz da sən götür gəl

Qaş altından quyunu

            ***

Gəl yenə də bağlayaq

Qudurtmayaq əsiri

Yadından çıxmasın ha…

Saçlarının zənciri

Sənə göz yaşlarımdan dəniz tikərəm

Susuz bir torpağam!

Buluduma həsrət, yağışından nigaran

Mən qaram!

                Günəşimə aşiq

Bütün dünyanı işqılandıran

              işığımı söndürən

          ***

Bir ovuc küləm mən

            közündən düşən

Saçlarının əsməyindən

həsrətinin küləyin bilirəm

Gizlənirəm

              baxışının altında

Üfür atəşimə, külümü sovur

Dolum ovucuna əsən küləyin

                səpilim saçlarına

               ***

Sən mənim balıq sevgilim

Sənə göz yaşlarımdan

                     dəniz tikərəm

Kirpiyimi sökərəm

Sənə tilov ataram

Göz yaşımı qırmağımdan asaram

                    ***

Bütün çəmənlərdən

                lalələri biçərəm

Yanağını əkərəm

Günəşi qovaram …

Göyün üzündən

              gözlərini asaram

               ***

Sən ki mənim gecəmsən

Qopararam,

            səmanın üzündəki xalları

Mənə bəsdir boynun ulduzları

Aya toxunmaram

O mənim sənsizliyimi işıqlandırır

Boğuluram!

Havam çatmır!

Sənsizlik məni havalandırır!


Gəl. bir az ayrılaq, darıxım sənsiz

Ayrılıb, yenidən görüşmək olar

Zamanı tərsinə çevirmək olar.

Nə qədər sevilmək, ya sevmək olar,

Gəl biraz ayrılaq, darıxım sənsiz.

                   ***

Görək necə olur, sevginin təki,

Büküb öz boynunu, baxma çəpəki.

Qorxma, həmişəlik ayrılmırıq ki,

Gəl biraz ayrılaq, darıxım sənsiz.

               ***

Biraz yalqız qalaq, biraz kimsəsiz,

Biraz mən darıxım, biraz sən mənsiz.

Görək dözərikmi bir-birimizsiz,

Gəl biraz ayrılaq, darıxım sənsiz.

                     ***

Ömrümün sən oldun baharı, yazı,

Sən oldun bəxtimə yazılan yazı.

Ölməyə getmirəm, zalımın qızı,

Gəl biraz ayrılaq, darıxım sənsiz.

                          ***

Dünya ki dağılmaz, ayrı qalarıq,

Sən məni, mən səni yada salarıq.

Yenidən rastlaşıb, tanış olarıq,

Gəl biraz ayrılaq, darıxım sənsiz.

                        ***

Unudaq tamamən, hər şeyimizi,

Donduraq bir müddət, gəl, sevgimizi.

Yenidən sevərik bir-birimizi,

Gəl biraz ayrılaq, darıxım sənsiz.

Mənim taleyim rəngi qaradır

Bəxtimin şəklini, bilmirəm niyə,

Qara karandaşla çəkibdir Allah.

Bəlkə də başqa rəng olmayıb deyə,

Bəlkə bilə-bilə seçibdir, vallah.

                  ***

Görən, xoşbəxtliyin rəngi nə rəngdi,

Görən baharını kəsirmi ayaz.

Mənim taleyimin rəngi qaradır,

Mənim həsrətimin rəngi bəmbəyaz.

                       ***

Dönüb fəsillərin şaxtası, qışı,

Mənim qismətimin yayına qondu.

Görən, səadətin qanadlı quşu,

Hansı bəxtəvərin payına qondu.

                    ***

Vüsalım bürünüb gecə cildinə,

Hicranım gündüzün günəşli üzü.

Bir ovuc xoşbəxtlik düşmür əlinə,

Elə bil kor olub bəxtimin gözü.

                   ***

Nə deyim bu bəxtə, bu taleyə mən,

Ac qurd tək, ömrümü yedi, taladı.

Mənim həsrətimin alnı ağappaq,

Mənim taleyimin üzü qaradı.

Sən məni bu yaşda sevə bilməzsən

Könlünün ağzından süd qoxur hələ,

Körpə arzuların qalmasın yalqız.

Bu eşq kimlər üçün qurmadı tələ,

Sən nə tez düşmüsən eşqə gözəl qız.

                        ***

Bu yolun enişi, yoxuşu vardır,

Gözlərin yollarda qabar bağlayar.

Gör neçə ölünün qoxusu vardır,

Bu yollar ətrini səndən qoparar.

                     ***

Hələ ümidində bitməyib çiçək,

Hələ qönçələrin mehdən titrəyir.

Darayar saçını hər əsən külək,

Sənin saçlarına heyifim gəlir.

                    ***

Gəl mənə bu qədər eyləmə meyil,

Sönməsin bəxtinin yanan ulduzu.

Nə mən İmam deyil, Peyğənbər deyil,

Nə də sən deyilsən qurbanlıq quzu.

                           ***

Deyirsən, “mən səni sevirəm, səni,”

Sən məni bu yaşda sevə bilməzsən.

Heç mənim sevdiyim sevmədi məni,

Məni kim sevdi ki, sən də sevəsən.

Mən şair deyiləm, axı əzizim

Səni xatırladır, hər yağan yağış

Əsirəm, islanmış bir yarpaq kimi

Necə ki hər dəfə yağışdan sonra

Torpağın yayılır aləmə ətri

Sənə ağlayanda eləcə mənim

Pencəyim, köynəyim, nə bilim daha

Büst bütün bədənim

sən qoxur mənim

***

Axı mən sıradan, avamın biri

Mən sənə nə deyim daha, ay ömrüm

Mən, nəğmə deyiləm, oxunum sənə

Sənçün yazılardım, şeir olsaydım

Mən şair deyiləm əzizim

Sənə…..

Gör nələr yazardım

Şair olsaydım

Gəl sənə dərdimi gecə anladım

Mən şair deyiləm, axı əzizim

Dərdimi mən sənə necə anladım?

Darıxıram

Qaçdım sənsiz gündüzlərdən,

Gecə-gecə darıxıram.

Bir Allahım bilir ki, mən,

Necə, necə darıxıram.

***

Dönük çıxdın qismətinə,

Peymanına, öz əhdinə.

Səni qəlbimin əyninə,

Biçə-biçə darıxıram.

***

Fikirlərim yenə sürgün,

Bax, yenə də yada düşdün.

Göz yaşımı süzüb hər gün,

İçə-içə darıxıram.

***

Xəbər deyim, sənə məndən,

Saçlarıma düşübdü dən

Sən gedəli bu şəhərdən,

Küçə-küçə darıxıram.

***

Darıxmışam sənsiz, yaman,

Sınıxmışam xeyli, inan.

Bir də gördün bu dünyadan.

Köçə-köçə darıxıram.

Unudulmaq qorxusu

Bir gün ölüb gedərəm

Bir qışın ortasında

Unudacaq baharım

Yazım unudar məni

Ən uzağı ilimdə

Bəlkə də lap qırxımda

Oğlum unudar məni

Qızım unudar məni

***

Ya bəlkə də oğlumun

Toy günü düşdüm yada

Ya da bəlkə də qızım

Gəlin köçüb gedəndə

Ağlayar salar yada

***

Biraz anam kövrələr

Biraz bacım kövrələr

Yenə unudacaqlar

Yenə deyib gülərlər

***

Yığışıb qohum, tanış

Toylarına gələrmi

Ata xeyir duasın

Eşitməyən bəs qızım

Xoşbəxt ola bilərmi

***

Gəzəcəkdir gözləri

Atasını anası

Yəqin qardaşım olar

O toyda qız atası

***

Olarmı bir şəriki

Dərdinə, acısına

Bəlkə atasız oglum

Özü ata olacaq

Atasız bacısına

Səni unutmağa, axı nə var ki

Sən Allah deyilsən

o dünyada da

Yapışıb yaxamdan, durasan mənim

Elə düşünmə ki, çox da çətindir

Səni unutmağa axı nə var ki…

Bir stol! Bir lüstür! Bir metrə kəndir.

Bir də daxmamızın tavanı bəsdir

***

Səni unutmağa axı nə var ki…

İstəsəm ağacın bir budağında

İstəsəm evimin tozlu damında

İstəsəm bir acı,

bir dərman kimi

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest