Genel

Düşüncələr və Mövcudluq

Düşüncə anlayışı çox vacib bir anlayışdır. Düşüncələr insanın mövcudluğunun var olma göstəricisidir. Belə ki, müasir dövr fəlsəfəsinin banisi Rene Dekart dediyi kimi, “Mən düşünürəmsə mövcudam”.Ancaq mən bu düşüncələri incəliklərə görə fərqləndirərdim:   

1. İdeal düşüncə,   

2. Xəyali düşüncə.   

İdeal düşüncə: varlığın müsbət fikirlər üzərində özünü göstərməsi kimi qavrayışdır. Bu düşüncələrin insana və insanlığa xidmət göstərən fikirlərin mövcudluq göstəricisinin ali hissələrindəndir. Bu düşüncə insanı yaradan Uca Varlığın varlığıdır.   

Xəyali düşüncə: xəyaletmə gücünün göstərisindən irəli gələn anlayışdır. Onların bir çox növləri var. Mən bunları nəzərə alaraq deyə bilərəm ki, xəyalgücü reallığa əsaslanmırsa fantastik xəyallar(xəyalpərəst) sürən insanların düşüncələri geniş olsada həqiqəti dərk etmirlər.       Bir insanın düşüncəsi reallığı əks etdirmədikdə və müsbət bir düşüncə kəsb etmədikdə onun mövcudluğunu yox saymaq olar. Məhz yaşasalar belə onların sadəcə bir maketi olduğuna işarədir. Şüurlu düşünməyən varlıq bir canlı olaraq heyvandır. Bişüur insanların düşüncəsi absurddur.
Elsevər Hüseynoğlu”Dərin Düşüncə”Bakı~10/09/2019

Pin It on Pinterest