GenelGüncelKültür Sanat

DÜNYANIN ANA DİLİ TÜRKÇE

Sənan Qılıncarslan Qacar

İşte Türkçe’den sonra doğan diller!

Türkçenin 40 civarında lehçesi var. Uygur Türkçesi Cengiz İmparatorluğunun resmi dilidir.

Çince, Sankritçe, Gerekçe, Farsça gibi çok eski sanılan diller Kengerceden-Türkçeden-3000 yıl sonra doğmuştur. Demir hem Kengerce hem eski Uygurca da TANRI demektir.‘Demokrasi tarihte kelime ve kavram olarak ilk kez MÖ 3000 lerde Kengerlerde görülmüştür. Gerek ülkemizde gerek dünyada ,sömürgenlerin dikte ettiği eğitim sistemi içinde Batı’nın masalları ile yetişmiş olan günümüz aydınları (!) beyinlerine enjekte edilen virütik bilgileri tartışılmaz ‘bilimsel gerçek’ olarak görürler). Bu saplantı içinde , entelektüel bir tutsak olduklarının bilincinde değildirler. Taşıdıkları önyargılarını sorgulamak ,bir anlamda özgürleşmek hiç akıllarına gelmez.Bu açıdan bakılınca , DEMOKRASİ kelime ve kavramını Grek kökenli sayanlar,birilerinin ortaya saldığı virüsleri kapmış ve beyin enfeksiyonuna yakalanmış kurbanlardır. Acıdır ki bugün aşağıdaki gerçekleri dile getirmek , beşyüz yıl önce – Dünya öküzün boynuzunda diyenlere- ‘Dünya dönüyor’ demek gibi birşeydir.‘Demokrasi tarihte kelime ve kavram olarak ilk kez MÖ 3000 lerde Kengerlerde görülmüştür.’ İlk meclisler de-S.N. Kramer’in deyimiyle- Grek ve Roma’da değil Kenger’de (Sumerde) görülür. ‘Demokrasi,Demokratik ‘ gibi kelimeler , Kengerce ‘Dumugiratuku ‘ kelimesinin günümüzde Batı dilleri fonetiği ile söylem biçimidir. ‘Dumugiratuku ‘ da Kengerce ‘halkın gücü’ demektir. Amerika demokrasiyi Grek ,Roma veya İngiltere’den değil Kızılderili’lerden öğrenmiştir. ABD Anayasasını hazırlayanlar , Kızılderililerin yüzlerce yıl uyguladığı demokratik federal yapıyı ABD’ye adapte etmiş ,yani kopyalamışlardır. ABD ‘nin simgesi Özgürlük Heykeli Kengerin Aşk Tanrıçasıdır. AB’nin 12 yıldızlı bayrağı, Kengerlerin tanrılar meclisindeki 12 tanrının yıldıza dönüşmesi ile oluşmuştur. (12 burç, 12 saat, 12 ay, 12 gün, 12 havari, Virgin Mary’nin başında 12 yıldız…AB Bayrağı)Demokrasi üzerine ahkam kesenler önce beyinlerine enjekte edilen şu virütik önyargıları dışarı çıkarmalıdır… Demokrasi Grek Uygarlığında doğmuştur (MÖ 500) .Demokrasi Grekçe ‘ Demos’ ve ‘Kratos’ kelimesinden oluşur. Grekçe ‘Demos’ halk, ‘ Kratos’ güç,yönetim demektir . Demokrasi ‘Halkın gücü,yönetimi ’ demektir. Bu ne menem demokrasidir ki halkın %90 ı köle doğar , köle ölür. Kadın’ların – fahişe değilse- sosyal hayatta yeri yoktur. Aristokrasi denilen bir ağalık sistemi vardır. Kenger demokrasisinde köle sınıfı vardır ama bir kölenin kral olma şansı da vardır. Kadın erkek arasında eşitlik vardır. Gençler meclisi (Parlemento), İhtiyarlar meclisi vardır. Savaş kararları gibi önemli kararlar referandumla alınır. Son etimolojik ve arkeolojik bulgular ‘Demokrasi’nin Grekçe değil Kengerce olduğunu kanıtlamıştır. (John Keane, A short History of Democracy) Kenger’de doğan demokrasi bir yandan doğuya Hindistan’a ,diğer yandan batıya Sidon (Sayda) (Biblos) Anadolu Likya ve Yunanistan coğrafyasına yayılır. MS 950 lerde İslam Uygarlığında gerçek bir demokrasi uygulaması görülür. MS 1300 lere kadar Batı’da demokrasi kelimesi görülmez. Avrupa yüzyıllarca feodalite dönemini yaşarken, Batı’lılar tarafından kökleri kurutulmadan önce Kuzey Amerika Kızılderililerinin ,en az 500 yıl süren demokratik bir yönetim sistemleri vardır. ABD nin bugünki devlet yapısı bu sistemin devamıdır. Bu girişten sonra Demokrasi’nin kelime yapısını bir kez daha irdeleyelim.Önce şunu belirtelim ki Grekçenin doğuşu- Kengerceden 2 500 yıl sonra -MÖ 700 lerdedir. Yani Grekçe Kengercenin yanında dünkü çocuktur. Grekçe, Yunanistan coğrafyasında yaşayan Pelasg denilen bir halkla daha sonra Hindistan’dan gelen bir grup halkın kaynaşması sonunda ortaya çıkmış bir dildir. Pelasg dilinin arkaik bir Türkçe olduğu, Hindistan’dan gelenlerin ise Sankritçe benzeri bir dil konuştuğu ileri sürülür. Bu doğru ise Grekçe, Türkçe ile Sankritçenin karışımından oluşan almaşık bir dildir. Bir çok kelimenin Türkçe ve Grekçe aynı olması bu olasılığı güçlendirmektedir. Tipik bir örnek ‘Kımız’ kelimesi Kengerce, Grekçe ve güncel Türkçe’de aynı anlamdadır : Alkollü içki‘Dumu’ kelimesi bugün bile Kazakça ve Asya Türkçesinde ‘Oğul,nesil’ demektir. Yani,’Doğma’‘Dumu’ kelimesi Kengerce ‘Çocuk,oğul ‘ demektir. Arapça’ya ‘Damat,mahdum’olarak geçer.‘Demo’ kelimesi Grekçe ‘Halk’ demektir. ‘Dumugir ‘ Kengerce ‘ Özgür halk,yerli halk’ (köle olmayan,yabancı olmayan) demektir. Bu kelime ileride Arapça’da ‘cumhur’ ,Türkçe’de ‘Cumhuriyet’ kelimelerini oluşturacaktır. Dumugir +Atuk => Dumugiratuk veya Cumhur + Atik => Cumhuratik ‘Demokratik’ kelimesini çağrıştırıyor mu?‘ Kur’ Kengerce çok güçlü demektir. Günümüzde gür,gürbüz olmuş . ‘ ‘ ‘ Kara’ Göktürkçe ‘çok güçlü’ demektir. Karaman (Yiğit) , Kara ‘ Kara’ Göktürkçe ‘çok güçlü’ demektir. Karaman (Yiğit) , Karakış, Karahan (Türk Mitolojisinde Tanrılar Tanrısı) Atuku Kengerce Güç,kuvvet ( Günümüz Türkçesinde :Atak,Atik )Kengerce ‘Kur +atuku’ = Kuratuku son hecenin düşmesiyle Grekçe ‘ Krat,Krata,Kratos.’ biçimine girmiş .Kengerce Atuku kelimesinin Arapçada ‘Takat’,İbranicede ‘Tokat’ olmuştur Özetle Demokrasi kelimesi buğünün Türkçesi ile Doğma+ Gür + Atik , Asya Türkçesi ile Dumu+Kara +Atak ; Kengerce ile Dumu+Kur+Atuku Grekçeleşmiş kelimelerle Demos+Kratos > Demo+Krat biçimde oluşmuştur. MÖ 3 000 lerde Kengerce ‘Dumukuratuku’ kelimesi 2500 yıl sonra MÖ 500 de Grekçe ‘Demokratia’ olarak ses değişimine uğramış. Batı dillerinde ilk kez Latincede MS 1300 lerde Democratia , MS 1400 lerde Fransızcada Democratie İngilizcede 1570 lerde Democracy olarak ortaya çıkmış. Antik Türk kültürünün mirasına konmuş olan Batı’nın geçmişinde demokrasi yoktur. Demokrasi kavram ve kelime olarak Batı için bir ithal malıdır. Tarihin ilk Yarısı MÖ 4000-1000Kengerce (Sumerce): MÖ 4 000 Çivi Yazısı Dravida Dili: MÖ 2 500 Eski Mısır Dili : MÖ 2 500 Çivi+ Hi.glif Hurri-Urartu Dili : MÖ 2 250 Çivi yazısı- Akadca : MÖ 2 000 Çivi yazısı- Hatti/Hitit : MÖ 1 900 Çivi yazısı- Elamca: MÖ 1 600 Çivi yazısı Fenike : MÖ 1500 Alfabetik yazı,Sanskritçe : MÖ 1 300İbranice : MÖ 1 200Çince : MÖ 1 100Tarihin II.YarısıEtrüskçe : MÖ 750Farsça : MÖ 750Yunanca : MÖ 750Aramice : MÖ 600Latince : MÖ 250Süryanice : MS 200Almanca : MS 250Ermenice :MS 400Gürcüce : MS 400Sogd Dili : MS 400Arapça : MS 600Uygurca : MS 750İngilizce : MS 750Fransızca : MS 900Rusça : MS 1000 Kaynak: Türk Dili ve Sümer Uygarlığı , Arınak ve M.Ünal Mutlu Yeniçağ: Dünyanın ana dili Türkçe: İşte Türkçe’den sonra doğan diller!

Selim Sarısoy

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest