GenelGüncelTürk Dünyası

DOĞU TÜRKİSTAN BÜYÜK TÜRK DÜNYASININ ANA YURDU BABA EVİDİR

Büyük Türkistan Avrasya’nın olduğu kadar dünyanın da odak noktasıdır. Çünkü kültürlerin harman olduğu bu coğrafya, Rus, Çin ve Hint toplumlarının düğüm noktasıdır. Avrasya ekseninde İstanbul dışında Semerkant, Almatı ve Kaşgar üçgeni kadar stratejik öneme sahip başka bir coğrafya yoktur. Bu yüzden, Osmanlı toprakları gibi Turan ülkesi de yapay sınırlarla bölünmüştür.
*
Haritalarda Büyük Türkistan’ın yerinde Doğu Türkistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kuzey Afganistan olmak üzere yedi ülke görülür. Ancak Doğu Türkistan, 1949’da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti tarafından işgal edilmiştir. Doğu Türkistan’daki bugünkü “Sinkiang Uygur Özerk Yönetim”i işgalden altı yıl sonra kurulmuştur.
*
Türkiyeye masa tenisi diplomasisiyle başlayan gelişmeler sonucu, Batı ülkeleriyle birlikte 1970 yılında Çin’i tanımıştır. Çin’le Türkiye’nin diplomatik bağları çok yeni olsa da, üç bin yıllık bir tarihi geçmişi vardır. Uzaydan görülen tek insan yapısı olarak bilinen binlerce kilometrelik “Çin Seddi”nin Türkler’e karşı yapıldığı herkes tarafından bilinir.
*
Geçmişte Çinliler’e kendilerini savunmak için büyük duvarlar yaptıran Türkler, şimdi Doğu Türkistan’daki Uygurların temel hak ve özgürlüklerini gündeme getirmelidir. Asya’nın kalbindeki Anadolu’nun sorunlarını uluslararası platformlara taşıyarak, bütün dünyadaki Türklerin kültürel haklarını savunması Türkiye’ye düşmektedir.
*
Asya ve Avrupa’yı yakından tanıyan Mehmet Öğütçü, “Geleceğimiz Asya’da mı” isimli kitabında, Avrasya ekseninde Türkiye’nin önüne çıkan tehdit ve fırsatları ele alıyor. Avrasya’nın yükselen yıldızı Türkiye’dir.Türkiye Asya ile
Avrupa arasında köprü ülke değil,merkez ülkedir.Türkiye Asya’nın en Doğusunda Avrupa’nın en Batısındadır.Hem bir Avrupa hem de bir Asya ülkesidir.
*
Türkiye’nin gücü, Asya’nın en Batı’sı, Avrupa’nın da en Doğu’su olmasında gizlidir. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri, Avrupa’yı bütünüyle çekildiği Asya’ya açacak ana ülkedir. Türkiye’nin Avrupa’daki ağırlığı kendinden önce, temsil ettiği Türk ve İslam dünyasından kaynaklanıyor. Doğu Türkistan’ın ise, ayrı bir yeri ve önemi vardır. Çünkü “Uygur Özerk Bölgesi”, geleceğin süper gücü Çin’in içinde, ancak ondan ayrı bir güç odağıdır.
*
Taşkent’ten Semerkant’a giderken, Doğu Türkistan’ı diğer Türk Cumhuriyetlerinden Tienşan dağlarının ayırdığı görülür. Bir yanda Kaşgar bir yanda Semerkant vardır. Doğu Türkistan zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarıyla yalnızca Çin’in değil bütün Asya’nın California’sıdır.
*
Çin ve Doğu Türkistan arasındaki çatışma 1757’den beri devam etmektedir. Sultan Abdülhamit 1866’da kurulan bağımsız devlete el uzatmış ve onları yalnız bırakmamıştır.
*
Turan dünyasında Doğu Türkistan Anadolu, Anadolu Doğu Türkistan’dır.
*
Doğu’dan Batı’ya akan büyük Türk ırmağı Doğu Türkistan’dan doğar.
*
Asya’nın Avrupa’ya yürüyüşü Doğu Türkistan’dan başlayacaktır.
*
Yirmi birinci yüzyılın yeni güç merkezi Amerika değil Çin’dir.
*
Asya’da yeri olmayan bir Türkiye’nin Amerika’da yeri olmaz.
*
Dicle ve Fırat gibi Ceyhun ve Seyhun da Türk nehirleridir.
*
Maturidi, Buhari, Biruni, Türkistan’ın batmayan güneşleridir.
*
Buhara Türk dünyasının yeni medeniyet merkezidir.
*
Güneş Buhara’dan doğacaktır.
*
Işık Doğu’dan gelir.

Pin It on Pinterest