Bir şeirin xatiratı 

Nazım AHMETLİ Kırımınsesi Gazetesi Azerbaycan Temsilcisi İlqar FƏHMİ  Bir şeirin xatiratı   Cavid əfəndinin yaradıcılığı o qədər genişdir ki, hər bir düşüncəli oxucu ora özü üçün fərqli yolunu tapır, müəyyən özünəməxsus yollarla onun yaradıcılıq dəryasına baş vurur. Kimisə onun fəlsəfi düşüncələrindən, kimisə poetik tapıntılarından, kimisə

Devam

Türkün tarixinə işıq salan pyeslər

Nazım AHMETLİ Kırımınsesi Gazetesi Azerbaycan Temsilcisi Türkün tarixinə işıq salan pyeslər  Yunus Oğuzun pyesləri haqqında   Tarixi romanlar müəllifi Yunus Oğuzun yaradıcılığında dramaturji xətt də önəmli mövqeyə malikdir. Onun tarixi mövzuda qələmə aldığı “Attila”, “Altun dəftər”, “Nadir şah” pyesləri yazıçının yalnız tarixi roman janrında deyil, dramaturgiyada da öz dəst-xətti ilə seçildiyinin bariz sübutudur. Türkün tarixində işıqlandırılmayan, qaranlıq qalan, zaman-zaman gizlədilən bir sıra məqamlar mövcuddur. Yunus Oğuzun tarixi romanları və pyesləri məhz bu məqamlara işıq salır.

Devam

Pin It on Pinterest