GenelGüncelKültür SanatTürk Dünyası

BUHARİ’NİN MATURİDİ’NİN YESEVİ’NİN ÜLKESİ TÜRKLERİN BÜYÜK TÜRKİSTAN’I YENİ DÜNYANIN KÜLTÜR VE EKONOMİ MERKEZİDİR

Büyük Türkistan Asya’nın olduğu kadar dünyanın da odak noktasıdır. Çünkü kültürlerin harman olduğu bu coğrafya, Rus, Çin ve Hint toplumlarının düğüm noktasıdır. Avrupa ve Asya ekseninde, İstanbul dışında Semerkant, Almatı ve Kaşgar üçgeni kadar stratejik öneme sahip başka bir coğrafya yoktur. Bu yüzden Osmanlı coğrafyası gibi, Turan ülkeleri de yapay sınırlarla bölünmüştür.
*
Haritalarda Büyük Türkistan’ın yerinde Doğu Türkistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kuzey Afganistan olmak üzere yedi ülke görülür. Ancak Doğu Türkistan, 1949’da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti tarafından işgal edilmiştir. Doğu Türkistan’daki bugünkü “Sinkiang Uygur Özerk Yönetim”i işgalden altı yıl sonra kurulmuştur.
*
Türkiyeye spor diplomasisiyle başlayan gelişmeler sonucu, Batı ülkeleriyle birlikte 1970 yılında Çin’i tanımıştır. Çin’le Türkiye’nin diplomatik bağları çok yeni olsa da, üç bin yıllık bir tarihi geçmişi vardır. Uzaydan görülen tek insan yapısı olarak bilinen, binlerce kilometrelik “Çin Seddi”nin Türkler’e karşı yapıldığı herkes tarafından bilinir. Çinliler kapalı kale,Türkler açık kervan toplumlarıdır.
*
Geçmişte Çinliler’e kendilerini savunmak için büyük duvarlar yaptıran Türkler, şimdi Doğu Türkistan’daki Uygurların temel haklarını ve özgürlüklerini gündeme getirmelidirler. Asya’nın kalbindeki Anadolu’nun sorunlarını uluslararası platformlara taşıyarak, bütün dünyadaki Türkler’in kültürel haklarını savunması Türkiye’ye düşmektedir.
*
Asya’yı ve Avrupa’yı yakından tanıyan Mehmet Öğütçü, “Geleceğimiz Asya’da mı” isimli kitabında, Avrasya ekseninde Türkiye’nin önüne çıkan tehditler ve fırsatları ele alıyor. Avrasya’nın yükselen yıldızı Türkiye’dir.Türkiye Asya ile Avrupa arasında köprü ülke değil, merkez ülkedir.Türkiye Asya’nın en Doğusunda Avrupa’nın en Batısındadır. Hem bir Avrupa hem de bir Asya ülkesidir.
*
Türkiye’nin gücü, Asya’nın en Batı’sı, Avrupa’nın da en Doğu’su olmasında gizlidir. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri, Avrupa’yı bütünüyle çekildiği Asya’ya açacak ana ülkedir. Türkiye’nin Avrupa’daki ağırlığı kendinden önce, temsil ettiği Türk ve İslam dünyasından kaynaklanır. Doğu Türkistan’ın ise, dünyada ayrı bir yeri ve önemi vardır. Çünkü “Uygur Özerk Bölgesi”, Çinli Müslümanlarla birlikte, geleceğin süper gücü Çin’in içinde, ancak Çin’den ayrı bir güç odağıdır.
*
Doğu Türkistan zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarıyla yalnızca Çin’in değil bütün Asya’nın California’sıdır. Çin ve Doğu Türkistan arasındaki çatışma 1757’den beri devam etmektedir. Sultan Abdülhamit 1866’da kurulan bağımsız devlete el uzatmış ve onları yalnız bırakmamıştır.Turan dünyasında Doğu Türkistan Anadolu, Anadolu Doğu Türkistan’dır. Buhari,Maturidi,Yesevi Türklerin Anadolu’daki bin yıllık tarıhlerinin ana dinamiklerini oluştururlar.
*
Doğu’dan Batı’ya akan büyük Türk ırmağı Doğu Türkistan’dan doğar, Tuna gibi Batı’dan Doğu’ya değil, Doğu’dan Batı’ya akar.Ceyhun Seyhun,Diçle Fırat,Yeşilırmak Kızılırmak Sakarya gibi Türk nehirleridir.
*
Yirmi birinci yüzyılda, Türklerin yeniden Asya’dan Avrupa’ya yürüyüşleri, Çin’den başlayacaktır. Çin’de çok bilinmeyen canlı bir Türk ve Çinli bir Müslüman dünya vardır.
*
Yirmi birinci yüzyılıni yeni güç merkezi, Amerika değil Çin’dir. Asya’da güçlü olanlar, dünyanın her yanında güçlü olurlar.

Pin It on Pinterest