Genel

AZƏRBAYCAN – TÜRK BAYRAĞI

 Nazim Əhmədli / Kırımınsesi / Azerbaycan

YUSİF NƏĞMƏKAR

AZƏRBAYCANTÜRK BAYRAĞI

Məğrurluğu tərkedilməz,

Siz sancılan Yurd yenilməz –

Ey Tanrısal, vəsfəgəlməz,

Azərbaycan,Türk bayrağı.

*****

Varlığınız güvəncimiz,

Yarlığınız – yar incimiz,

Zəfər donlu sevincimiz –

Azərbaycan,Türk bayrağı.

*****

Ay, ulduz-səmavi dəstə,

Bəyazlıq ali al üstdə,

Al da, yaşıl da ruh bəstə –

Azərbaycan,Türk bayrağı.

*****

Atlaz zəmin üstdə qumaş,

Qoşa namus, qoşa ardaş,

Qoşa sirdaş, qoşa qardaş –

Azərbaycan,Türk bayrağı.

*****

Mərdlik – əzəl ünvanınız,

Arkadaşlıq – hər anınız,

Həp birlikdə dalğalanız –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Birdən yaranan ikilik,

İkilikdən doğan birlik,

Hər çalarında dirilik –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Anası bir – əkiz övlad,

Birdi əsli, soyu, əlbət,

Ey bir millət,iki dövlət –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Hər zəhmi, zəhmətçiyi bir,

Hər rəhmi, rəhmətçiyi bir,

Əsgəri, Mehmetçiyi bir –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Bu vəhdətdən ha yaz, keçməz,

Qış adlayıb, ayaz keçməz,

Arasından Araz keçməz,

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Totemi-Bozqurd-Göy oğlu,

Savaş-yolgöstərən ağlı…

Qurd dişi nəzərə bağlı –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Kəsər söz, ayıq baş, ağ üz,

Şərqi-türküsü bir ağız,

Kökü Şumer, Şaman, Oğuz –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Oğuz Qayı boyu doğrul,

Süleyman oğlu Ərtoğrul;

Ər nəsildən Osmanı bul,

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Alban, Qıpçaq, Hun börküyəm,

Şərhsiz bir şərqi, türküyəm,

Azərbaycanım – Türkiyəm –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Biz Türkləriz – mərdlər dəsi,

“Çadırımız – göy qübbəsi”;

Bilgə Kağan təntənəsi –

Azərbaycan, Türk bayrağı

*****

Hürr bəhərindən barınım…

Andım, imanım, ”Quran”ım,

Pak qibləm yönü Turanım –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Ozandan əzana gələn,

Yazandan yozana gələn,

Dürüst bir mizana gələn

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Şəhid qanıyla güllənən,

Hünər şanıyla dillənən,

Çanaqqalada yellənən

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Zaman – zaman zülmü tərk mən,

Yer üzündə göyə görk mən…

Ulu Səlcuq, Təkə Türkmən –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Yetirilən – ayparası,

İtirilən – xətər yazı…

Qarış – qarış qaytarası –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Zülmətlər biçib, gəldiniz,

Sidqən and içib, gəldiniz,

Odlardan keçib, gəldiniz,

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Osmanlı, Səfəvi, ayıl;

Sultan Səlim, Şah İsmayıl,

Çaldıranda barış sayıl…

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Azmı mənəmlik riqqəti;

Ötən əyyamlar hiddəti?!

Əksliklərin vəhdəti –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Məhəbbətdir qoynundakı,

Suyu, odu, yeli, xakı,

Ankara, İstanbul, Bakı –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Güman yeri Yer bəndimin;

Təbrizimin, Dərbəndimin…

Hər şah misram, hər bəndimin

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Ağrıdağın ağı zərdi,

Ruh nə əkdi – can becərdi,

Ərzurumdu, Kəlbəcərdi

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Göydə laylan,Yerdə yer aş,

Ulduza dön, günə yaraş,

Şuşa,İzmir, Gəncə,Maraş –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Ağ, Mərmərə, Egey, Xəzər,

Qaradəniz – aydın nəzər…

Könül – könül, əl – əl gəzər

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

 Dönməz qəlb – Kövrək ”şüşə”li,

Həm səkkiz, həm beşgüşəli,

Əzəl İmandan rişəli

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Şəhpər qanadlı istiqlal,

Təpər inadlı istiqbal,

Alın yazım – qədər, iqbal –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Eeheeyy, şərə uzanan əl,

Eşit, bədxah, xəbis əməl,

Sarsılmazdır bu tunc təməl –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Qərib bilmə, nankor yağı,

Gelibolu, Qarabağı!…

Gözmüzün qarası, ağı

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Ruhu göylər, göyü Göytürk,

Bayanı xan, bəyi bəy türk,

Mutlu millət, milli, yey türk –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Qayələnsin, bəyan olsun,

Ayələnsin, əyan olsun!…

Cahana nur yayan olsun

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Haqqa səslər bölgələri;

Qitələri, ölkələri,

Gündoğandır kölgələri –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Baş – başadır miz üstündə,

Yeri könül, göz üstündə,

Önündəyik diz üstündə –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Doğma yurdların can səsi,

Cümhuriyyət iradəsi,

Məslək, amal təntənəsi –

Azərbaycan, Türk bayrağı.

*****

Sancıl qüdrət dərgahında,

Yerin, göyün cinahında,

Ucal Tanrı pənahında

Azərbaycan, Türk bayrağı.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest