AZƏRBAYCAN OĞUZ YURDUM TÜRK ELİM

Sənan Qacar/KırımınSesi / Azerbaycan

Min illər boyu kültür və dövlətçilik tarıxı olan Azərbaycan Türklər son 2 əsirdə böyük zülmə məruz qalaraq paramparça edilmişdir.
200 il əvvəl Azərbaycanın arasında qondarma sərhəd yaradaraq Güney və Qüzeyə böldülər və daha sonra Azərbaycanın ərazisini başqa Dövlətlərə vrərək Azərbaycan Türklərini yox etmək siyasətini Quzeydə Stalin, Güneyde isə Pəhləvilərlə davam etmiş və Azərbaycan topraqları başqa vilyalətlərə bölünərək adların dəgişib Azərbaycanı daha da balacalaşdırdılar.
Belə ki bu gün Azərbaycanın bir cox topraqları hətda Azərbaycan adı belə daşımamamqdadır.
Bu bölüb parçalıyıb, əridib , yox etmə siyasətinin qarşısında millətimizin dirənişi hər zaman davam etmişdir.
Özəliklə 1989 ilinin dekabr ayında Naxçıvanda başlanan sərhəd hərəkatında millətimiz bizi parçalayan dəmir məftilləri söküb qaldıraraq bu davada yeni səhfə açmışdır.
Quzey Azərbaycanın Rus işğalından qurtuluşu və yenidən bağımsızlığı Güney Azərbaycan Milli hərəkatında ciddi ilərləmə yaradıb, birləşib bütövləşmə çabalarının dahada genişlənib dərinləşməsinə nədən oldu.
Millyonlarla soydaşımızın Güney Azərbaycanın onlarca şəhərlərində Azərbaycan bir olsun mərkəzi Təbriz olsun şuarları Azərbaycanın bir olduğunun və yenidən birləşəcəyinə əzimli olduğunun açıq göstərgəsidir.
Tarix təkrarlanır deyirlər..
Yenidən birləşməyin vaxtı çoxdan çatmışdır.
Amma bu dəfə Bütöv Azərbaycanla bərabər Turanın qurulması artıq gerçəkləşdi.
TAQM adlı hərbi blokla bərabər TÜRKPA, TÜRKSAM parlament mərkəzi yaradılmışdır.
TURAN oyunları fedarasiyası hazır olmaq üzrədir.

Tanrı Türkü Qorusun və Ucaltsın!
Azərbaycan Turan Ocağı təşkilatı Fəxri Başqanı İsmayıl Cavadzadə. (Türkün Özü)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest