Rus müsəlmanlarını mətbuat vasitəsilə yuxudan oyadan Səid Ünsizadənin “Ziyayi- Qafqasiyyə” qəzetində arif və üləmalara xitabən yazdığı bir mənzumnaməsi

Rus müsəlmanlarını mətbuat vasitəsilə yuxudan oyadan Səid Ünsizadənin “Ziyayi- Qafqasiyyə” qəzetində arif və üləmalara xitabən yazdığı bir mənzumnaməsi (№7,09.03,1883) 11

Devam

Səid Ünsizadənin türkdilli; mətbuat uğrundaki mübarizəsində inahdığı və güvəndiyi əqidə dostlarından biri şair Nakam İsmayıl bəy Hacı Məhəmməd bəy oğlu

Nakam–“ZİYA” qəzetinin ( 1879,yanvar-1884,iyun ) ŞƏKİli müxbirlərindən biridir.Nakamın Ziya qəzetinin naşiri və imtiyaz sahibi Səid Əfəndi Ünsizadə (1842, Şamaxı-1903, İstanbul

Devam

Axund Hacı Molla Ələkbər Rəsulzadənin ilk övladı – Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?

Yanvarın 31-də yenə də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin tərcümeyi halındandam söz açanda onun 1884-cü il yanvar ayının 31-də anadan olduğunu yazdılarYenə də

Devam

Pin It on Pinterest