GenelGüncelKültür Sanat

Nazım AHMETLİ

Kırımınsesi Gazetesi

Azerbaycan Temsilcisi

Sevinc  QƏRİB

YETİM QALMAQ QİSMƏTİDİ BU EŞQİN…

Bilirəm, ömrünə kədər gətirdim,

Ayrılaq, taleyin hirsi soyusun.

Mən özümü həsrətəcən ötürdüm,

Sən də çıx get, artıq təməl qoyulsun.

                       ***

Nə gördük ki, göz yaşından savayı,

Qısır oldu bu sevdanın sevinci.

Təkcə dərddi bizə düşən havayı,

Hara getsək tapdı bizi birinci.

                       ***

Arzularım qundağında boğulur,

Vüsalını dadmadı heç əllərim.

Duyğuların yad adamda doğulur,

Sığalını yadırğayır tellərim.

                       ***

İnanmıram fələk bizi qarğıya,

Bədhaxların nəfsi kəsdi bu eşqi.

Məhəl qoyma sinəmdəki ağrıya,

Yetim qalmaq qismətidi bu eşqin.

                       ***

Nəm gözlərim yollarına yıxılsın,

İntizarın dara çəksin ruhumu.

Bu sevgidən sən-mən adı çıxılsın,

Kiridərəm için-için ahımı…

                       ***

Ayrılığın mürgü vursun gözümdə,

Qollarıma yiyə dursun sənsizlik.

Mən birtəhər güc taparam özümdə

Təki səni ağrıtmasın mənsizlik…

                       ***

Get, sevincin qucaqlasın boyunu,

İşıq bitsin yollarında, izində.

Uduzanı mən olum bu “oyunun”,

Gedişinə yas tutaram gizlində…

NAHAQ ÖLDÜRDÜN MƏNİ…

İşığın izinə düşmüşdüm,

sərmişdim əllərimi qaranlığın

üstünə,

günəş kimi gülümsəyirdi içim.

Qoymuşdum buludları yerinə,

sevinc ələnirdi baxışlarımdan.

Az qalırdı ümidlərimi qovan

ayrılığı keçim,

nahaq öldürdün məni…

                       ***

Təzədən uşaq olmuşdum

yaşamadıqlarını yaşayan,

harda bir sevinc görsə

ürəyinə daşıyan.

Rənglərə boyanmışdı dünyam,

sənin yuva əllərinlə,

bir az ərköyün olmuşdum,

bir az dəcəl qız kimi..,

elə öyünürdüm ki, sevdiyin

tellərimlə

nahaq öldürdün məni…

                       ***

Şeirlərim əlçim-əlçim

arzuya dönürdü,

Duaya sarılırdı dilim,

şükran diləklərim xoşuna

gəlirdi Tanrının.

Könül evimdə qəm çırağı

sönürdü,

sətir-sətir sənə köçürdüm,

heca-heca nur hörürdü

barmaqlarım,

nahaq öldürdün məni…

                       ***

Qu quşu nəğməsiydi

dodaqlarımdan qopan ah,

söz dadında öpüşlərin

süzülürdü gözlərimdən

eşq adına.

Ən gözəl musiqi idi səsin,

xoşbəxt olurdu qulaqlarım

pıçıltılarınla,

nahaq öldürdün məni…

                       ***

Vida məktubuydu üzündən

oxuduqlarım,

çəkdi məni xatirələrin qoynuna.

Qarlı gündə qismətin “toruna”

düşmüşdük,

tapılmayan nemət kimi

görüşmüşdük.

O qar bizi isitmişdi,

bu qar üşütdü məni.

Uddum qəhərimi,

asdım soyuqluğundan

son kəlməmi:

nahaq öldürdün məni.

Ölürdü vallah, ağrılar ölürdü,

nahaq öldürdün məni…

GEDİRƏM  KÖNLÜYALIN…

Yenə yollar görünür sən olmayan şəhərə,

Əllərinin həsrətin şaxtada dondururam.

Gözümdəki buludu yem edirəm qəhərə,

Bu sərçə ürəyimi ovcuma qondururam.

                       ***

Dualar göndərirəm sevginin Allahına,

Ayrılığın ömrünü bir az gödək eləsin.

Qaranlığa əsirdi hər günüm vallah, inan,

Az qalır ki, öz əlim özümü kötəkləsin.

                       ***

Aydınlığa çıxaram zülməti pusa bilsəm,

Gəncliyinə susayıb qocaltdığım o qız da.

Yaşayardım bəlkə də içimdə susa bilsəm,

Demədiyim nəsnələr boylanır ağ kağızdan.

                       ***

Gedirəm könlüyalın, ruhum hicran təlaşlı,

Qorxuları yenməyə tab gəzirəm özümdə.

Hardan əsdi bu külək, ömrüm qəmə bulaşdı,

Gün darayan bəxtimi dərd gətirdi gözümdən.

                       ***

Ağ bayraq qaldırmağa ruhumdan ar edirəm,

Adıma bürünmüşəm əyilmərəm kədərə.

Kif basmış arzuları əlçim-əlçim didirəm,

Yeni ümid əyirib don hörürəm qədərə.

AĞACLARI ZİKR EDİRƏM OVCUMDA PÖHRƏ ARZULAR…

Həsrətimin hönkürtüsü buludları silkələyir,

Dağ başında qara dönür yanağımı yuyan yaşlar.

Ayrılığın üzü sərtdi ümidimi tikələyir,

Vüsalıma qılınc çəkir sükutdan doyan savaşlar.

                       ***

Dizimə dayaq etdiyim təpər əsası çatladı,

Ürəyimi calaq etdim rəngə susamış ruhuma.

Off.., uzaqlara yerikləyən duyğularım atlıdı,

Oxuma daha, “olmaz” sətirli nəğmələr oxuma…

                       ***

Ömrümdə məğrur dolanan ölçüsüz qəmə asiyəm,

Könlüm libasın dəyişib sevinc geyinir əyninə.

Yerin-göyün dərd ortağı, daha kimin kimsəsiyəm,

Tanrının xəbəri yoxdu, nə yüklər qoyub çiynimə.

                       ***

Ağrıları sınaq bilib qollarımı qucaqladım,

Ağacları zikr edirəm ovcumda pöhrə arzular.

Soyuq dərd yükünü atıb yuvamda ocaq qaladım,

İlahi, eşq bulağından axacaq könlümə ruzular?!!

ANA OLURAM MISRALARIMA

Yollar çox yordu məni,

and içdim ayaqlarıma

daha qəmə bulaşdırmayacam

izlərimi.

Köçürəm kədərin villasından,

bir sevinc daxması tikdim ruhuma.

Qollarımı boşluq zindanından azad edirəm,

qucaqlayıram özümü.

Ölməkmi?

Nə ölməsi, yaşamaq lazım, yaşamaq!

Ulduzların öpüşünü təbəssüm

edirəm dodaqlarıma,

bu gecə ay da eşqlə baxır gözümə,

göy üzü ritmini tutur xoşbəxtliyin.

Bəyaz gəlinlik geyinir hisslərim,

diyğularımdan sevgi doğulur,

bətni sevinir ruhumun,

ana oluram misralarıma…

SƏN EY, İLAHİ ADAM…

Cəhənnəmdi hər səhər yoxluğunla oyanmaq,

əllərini arayıb boşa çıxmaq zülümdü.

Bu kədərlə nə etsəm olmur “diri” dayanmaq,

bu ayrılıq deyil ki, bu bildiyin ölümdü…

                       ***

Yolları yadırğayan izə dönüb gözlərim,

çəkilib uzaqlara su səpir yanağıma.

Elə taqətdən düşüb qollarınsız dizlərim,

cavab verə bilmirəm özümün qınağına.

                       ***

Qorxuram son nəfəsdə adını sayıqlayam,

diksinib xatirələr dualara qarışa.

Yalanları adlayıb, gerçəyi ayaqlayam,

əcəlin barmaqları xəyalınla yarışa.

                       ***

Yaddaşına sığal çək, gözləyənin var burda,

ruhum əsir üstünə, duymursanmı, sevdiyim?

Qübarında boğulan bu ürək qalıb darda,

Sən ey, ilahi adam, sən ey evim dediyim!..

BARMAQLARIMIN MATƏM SƏSİ…

Ən çox barmaqlarım ağladı

yazılmayan misralara.

Qəfil yaxalandı rütubətin

analıq bəxş etdiyi hüceyrələrə.

Dərd süzülən ovcumda

ağrısını ovudardı bəlkə də,

ruhumda qırılan səs öldürdü

şeirini itirən barmaqlarımı.

Kötük yükü çəkir indi

qələmə yadlaşan barmaqlarım.

Duyğularım havada asılı qalır,

ağ vərəq kəfən olur çiliklənən hecalara.

“Toppuşluq yaraşır əllərimə” təsəllisi,

bir dəqiqəyə məğlub olur gözlərimə.

Göyərmiş dırnaqlarımın rəng boyası

su dəyənəcəndi əllərimə.

Ümidlərin “bəlkə” qışqırığı

bətninə inam salır çarəsizliyin,

susur gecənin üzünə

barmaqlarımın matəm səsi…

BİLMƏZSƏN…

Bir az unutqanlıq səpələnər çiyinlərinə,

unudarsan saçlarımın döyüş bölgəsində olduğunu,

xatırlamaszan ayaqlarımın yerimədiyini.

Əllərində aha çevrilər dilində susan kəlmələr..,

gözlərindən gilə-gilə ayrılıq tökülər.

                       ***

Bir az sıyrılmış dizimin qanı qorxudar səni,

heyfin gələr göyərmiş dodaqlarıma.

Köz arayarsan atəşin söndüyü yerdə,

qığılcıma sarılan hisslərin yaddaşsız doğular,

bilməzsən ocaq öpüşündən alovlanar….

                       ***

Bir az yağışa düşər baxışların,

yanaqlarımın yaşında isladarsan kipriklərini.

İtirərsən qollarını boynumda,

sığınar köksünə ürək döyüntülərim,

unudarsan bunun qucaqlamaq olduğunu…

                       ***

Bir az aynalarda əksini axtararsan,

üşüdər könlünü yoxluq havası…

Hənirti arayarsan sükut notunda

pıçıltılar aldadar qulaqlarını…

Duymazsan ruhumun “əlvidasını”,

bilməzsən getdiyimi, bilməzsən öldüyümü…

BİR QARA ƏL OYNAYIR SEVİNCİMİN İÇİNDƏ

Ayrılıqdan vüsala salınıb bu körpülər,

Eh… hələ də uzaqlar yetimlik çəkir orda.

Qorxuram bu yolların etibarı qırıla,

Həsrət yerin bərkidir, təzə ev tikir burda…

                       ***

Körpülərin tağları qırıq bəndə söykənib,

Bir qara əl oynayır sevincimin içində.

Gün təzə boylanırdı duman özün yetirdi,

Yenə yollar üşüyür yiyəsizlik biçimdə.

                       ***

Bir talesiz yurd orda, üstü kədər örtüklü,

Bəxt güzgüsü çatlamış gəlin ömrüdü ömrü.

Çırağının nefti yox, suyu başdan bulanıb,

Ocağı közsüz qalıb, oğurlanıb kömürü.

                       ***

Şeytan quyruq bulayır tüstüsüz bacasında,

Qapısında iblisin nökərləri yallanır.

İlahi göydən baxıb nə düşünür görəsən,-

O yurdun adamları yenə nəyə aldanır?!!

                       ***

Yenə savaş oxuyur meşələrdən gələn səs,

Səbri daha dar gəlir bu torpağın əyninə.

Ağaclar qulağını söykəyib qayalara,

Güllələrin səsini həkk eləyir beyninə…

YIXILMAZDI ÜRƏYİMDƏN ADAMLAR

Bircə adam saxlayaydın gözümdə,

Kiçiltməzdin ucaltdığım “dağları”.

Bircə ümid, bircə inam, tək güvən…

Qaraltmazdın dürr bildiyim “ağları”.

                       ***

Gətirməzdin gözlərimə payızı,

Başlamazdı yarpaq-yarpaq xəzanlar,

Yalanına bulaşmazdı taleyim,

Yıxılmazdı ürəyimdən adamlar.

                       ***

O qadın da yalançıymış, İlahi,

Aldandım şeytanın mələk üzünə.

İblisiymiş, qaranlığın Allahı

İşıq kimi görünürmüş gözümə.

                       ***

O adam da babasıymış günahın,

Savab bilib yar seçmişəm özümə.

Düz sözəydi apardığım pənahım

Güvəndim…aldandım kişi sözünə.

                       ***

Bircə adam saxlayaydın gözümdə,

Bircə ümid, bircə inam, tək güvən…

MƏNİM ÜRƏYİM

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest