Seyid Cabbarov

GenelGüncelKültür SanatTürk Dünyası

İrəvan bölgəsində Azərbaycan türklərinə qarşı qətliamlar.(1918-1920-ci illər)

İrəvan bölgəsində Azərbaycan türklərinə qarşı qətliamlar.(1918-1920-ci illər)            Tarixi  mənbələrdən məlumdur ki,ayrı-ayrı imperiyaların hökmranlıq dövrlərinəzərə alınmasa, müasir Ermənistan Respublikasının hazırkı ərazisi

Read More
GenelGüncelKültür SanatTürk Dünyası

Azərbaycan türklərinin soyqırımları Azərbaycan bədii ədəbiyyatında.

Seyid Cabbarov Azərbaycan türklərinin soyqırımları Azərbaycan bədii ədəbiyyatında.Tarixin müxtəlif dövrlərində bəşəriyyətə qarşı etnik təmizləmə siyasəti və soyqırımı kimi amansız cinayətlər

Read More

Pin It on Pinterest