KIRIM TATARLARIN YABANCI MİLLETLERLE EVLİLİKLERİ

Sürgün yıllarında Kırım Tatar büyükleri millî medeniyetlerini, dillerini, örf veâdetlerini korumak konusunda birtakım çareler aramışlardır. Bu konuda aldıkları tedbirlerden en

Devam

Pin It on Pinterest