GenelGüncelKültür SanatTürk Dünyası

PAKİSTAN QƏDİM TÜRK DÖVLƏTİDİR

Senan Turanlı – Kırımınsesi – Azerbaycan

Bugünkü Pakistanın tarixi müsəlman-türk dövlətlərinə bağlıdır. Hələ İslamdan çox-çox əvvəl Ağ Hunlara qədər gedib çıxan Pakistanda türk varlığı 8-ci əsrdə islamın yayılmasından sonra daha da dərinləşir. 1001-ci ildə Sultan Mahmud Qəznəvinin Hindistan səfərləri ilə o coğrafiyada islam hakimiyyəti formalaşır. Sonrakı 800 ildən çox dövr ərzində Hindistanın idarəçiləri Türk müsəlmanlar və onların içərisində Dehli Sultanlığı, Baburun Moğollar dövləti və qızılbaşlarla bağlı olur. Rəsmi olaraq 1858-ci ildə sonuncu türk hakimiyyəti devrilənə qədər bu proses davam edib. Xüsusən də Kəşmir və Hazara regionları türklərin sıx məskunlaşdığı ərazilər olub. Hind mədəniyyətində racalar da məhz qarluqlar dövründən yadigar qalıb. Hal-hazırda qeyd olunan ərazilərdə və o cümlədən Pakistan ordusunun əsas mərkəzi hesab olunan Abbotabat regionunda əhalinin əsas hissəsini türklər təşkil edir.

Pin It on Pinterest