Güncel

Görkəmli türkoloq V.V.Bezobrazov (1834-1891) haqqında yeni bir sənəd də tapıldı….

Valerian Vladimiroviç Bezobrazov Peterburq Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsinin məzunudur.Türkoloqdur.Mənbələrdə təvəllüd tarixi 1834-ci il,bəzən də 1835-сi il göstərilir.Onun ölüm tarixini rus və Azərbaycan tədqiqatçılarina BƏNDƏNİZ çatdırıb-dekabr,1891-ci il.

V.V.Bezobrazov Rusiya imperiyasının Konstantinopolda,Mostarda ,Təbrizdə konsulu olan məşhur rus şərqşünaslarından biridir.O,1870-ci illərin axırlarında Təbrizdən Tiflisə ezam olunmuş,burada Qafqaz Canişinliyində məsul vəzifələrdə çalışmışdır.
(Bakı Bəy Komissiyasının sədri,senzor,baş senzor…).

V.V.Bezobrazov M.F.Axundovun Tifslisdə birgə iş fəaliyyətiilə əlaqədar tanıdığı ziyalılardan biridir.
“Baramaçılığa dair” rus dilindən türk dilinə tərcümə etdiyi dair bir kitabı da var.
O,Azərbaycan mətbuatını maraqla izləmiş,Azərbaycan dilində çıxan qəzetdə redaktorluq iddiasında olan şərqşünasdır.
Sonuncu iş yeri Vladiqafqazda rus dilində nəşr olunan “TERSKİYE VEDOMOSTİ” qəzetidir.
V.V.Bezobrazov 1891-ci ilin dekabr ayının əvvəlləridə qulağının dibinə çıxmış şişdən ölmüşdür.
“Ziya” qəzeti və onun redaktoru Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə (825,Şamaxı-1905,İstanbul)  haqqında “KABKAZ” qəzetində tədqiqatçılar üçün çox maraqlı olan bir məqaləsi də var. 

Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyasının müsəlman şöbəsinin ilk məzunlarından biri olan Şərif Mirzəyevin 1926-cı ildə yazdığı türk mətbuatına aid xatirələrində V.V.Bezobrazov haqqında maraqlı məlumatlar,nədənsə Azərbaycanın mətbuat tarixçilərinin diqqətindən yayınmışdır.
Mətbuat tarixçilərimiz V.V.Bezobrazovu Saltıkov -Şedrinin məktəb yoldaşı kimi tanıtmışlar. Amma fakt budur ki,Saltıkov=Şedrinin məktəb yoldaşı olan Besobrazov şərqşünas yox, iqtisadçı AKADEMİK olan BEZOBRAZOVDUR,

Nazim Nəsrəddinov,
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi.
Bakı,29.10.2018.

P.S.Bu gün V.V.Bezobrazov haqqında maraqlı bir sənədlə rastlaşdım.Bu,V.V.Bezovrazovun görkəmli rus ziyalısı P.A.Kartaovun arxivindən tapılmış referatının tezisidir-Osmanlı imreriyasının qanun vericiliyi haqqında çap olunmuş tezisdir.

 
( ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
О т д е л  р у к о п и с е й
Ф. 341
К А Р Т А В О В
Петр Алексеевич.
АРХИВ
Опись фонда
369. БЕЗОБРАЗОВ Валериан, магистр вост. словесности. 
Тезисы к работе об Османском законодательстве
в Турции.
Печатное.
24 мая 1857 г. 1   )

Pin It on Pinterest