GenelGüncel

Ey qart düşmən, yağı düşmən, yerin yoxdur bu dünyada

Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,

O dünya da sənin üçün hayıfdır.

Sənin kimi məxluqların,kəslərin 
Bu dünyada yaşamağı ayıbdır.
                                         ****

Sökün xəndəkləri,sökün bəndləri,
Bu nədir, ölkələr çəpərli, çöllər çəpərli?
Dünya başdan başa gülüstan olsun, 
İşini dəyişsin elin  ləşkəri.

***
Döyüş çöllərində bağlar salınsın,
Gələn nəsillərin toyu çalınsın.
Paxıllar,bədxahlar yansın,yaxılsın,
Başlansın dünyanın yeni günləri.

***
Qazsın su arxları səngər qazanlar,
Qursun məclisini aşiq, ozanlar.
Nəğmələr qoşsunlar ağı yazanlar,
Qaynasın qanları coşsun eşqləri.

***
Nəyimə gərəkdir bu tüfəng mənim,
Əgər tükənibsə daha düşmənim…
Təxirə salınan toy-düyünləri
Başlasın qızları,oğlu Bətənin.

***
Döyüş məşqlərini davam etdirək,
Döyüşdə düşmənin bağrı sökülsün..
Mərmilər səpilən tarlada,düzdə 
Bağçalar salınsın,taxıl əkilsin…

***
Biri desin  dəvələrim böyüsün,
Biri desin  nəvələrim böyüsün.
Yol gözləyən adamların gözlər
Qoy səyrisin xoş gün üçün,sülh üçün… 

***
Ehey!.. Orda sözlərimə gülənlər,
Silahım var kəlləndəki tük qədər…
Hələ sağsan, qorunsan da bir təhər
Var-yoxuna söyəcəklər nəsillər.

***
Sən ey düşmən,uduzmusan,əy başını
Deyən, sənin yekə başın
çox qaşınır,
Bu dünyada yerin yoxdur,
o dünyaya yük daşınır,
Tez ol yüyür, 
çat maşına, 
çat maşına…
Diri ikən
öz leşini
at maşına…
at maşına….

Nazim Nəsrəddinov. 

Bakı.

27.04.2021

Pin It on Pinterest