GenelGüncel

Aysel Nəsirzadə 

Nazım AHMETLİ

Kırımınsesi Gazetesi

Azerbaycan Temsilcisi

Nəsirzadə Aysel Bəhram qızı.1986 cı-il dekabrın 20-si Zəngilan rayonunda doğulub.Bakı Dövlət Universtetinin SEP-fakültəsinin Fəlsəfə ixtisası məzunudur.

“Sükutdan asılmış ruh” ,”Qəfəs darlığı”, “Bir sərbəst şeir, iki qafiyə kədər” şeirlər kitabının müəllifi, “Zərif kölgələr” antologiyasının və “Vətən mücahidləri” kitabının həmrəhbəridir.

Aysel Nəsirzadə 

 İKİNDİ AZANIYLA…

İkindi azanıyla yol alır

Üfüqə doğru Günəş.

Yol aldığı yerdən sarır

buludları atəş rəngi.

Bəzəyir göy üzünü

Qırmızının sarıyla ahəngi.

Qıyıldıqca günün gözü

Zamanı xatırladır –

Dünəni xatirə,

Sabahı xəyal

Bugünü acısıyla,

Şiriniylə gerçəkliyin bəmbəyaz üzü.

 LÖVBƏR SALMAZ GƏMİLƏR

Bu limana lövbər salmaz gəmilər, 

Susar qağayılar sahil boyunca. 

Günəş də dənizə qıyğacı baxar, 

Çəkilər qınına yerdən doyunca.

                   ***

Rüzgar qayalara çırpar dalğanı, 

Dənizə atılmış dərdlər dağılar. 

Buxarlanıb göyə çıxan hər dərdə 

Yağış söylər həzin-həzin ağılar.

               ***

Yer üzü islanar insan ahıyla, 

Allahı unudan yadına salar. 

Yenə o sahildə bərk qaya üstə 

Gedənə həsrətli tək qalan ağlar.

YOL BİR NƏFƏS

“Öz dibinə kölgə salmaz şam ağacı”, 

Dərd gözünü zilləyər,

Sevinc baxar qıyğacı.

Ömür yolun ölçər zaman-

Həyat adlı.

Bir gün gəlib keçmək bilmir, 

İllər isə yel qanadlı.

Uzaq gəlir, hər şey uzaq, 

Ümid əsir, arzu əbəs.

Bu dünyadan o dünyaya 

Uzaq deyil, yol bir nəfəs.

TƏBİƏTİN BƏSTƏSİ

Budağıyla vidalaşan

Xəzəllərin xışıltısı

Təbiətin bəstəsidi.

Aynəbəndi döyəcləyən 

Sərçələrin civiltisi

Payız zümzüməsidi.

Noyabrın bir qucaqlıq darıxmağı 

Gəlib qoynuna sığınar. 

Anlayarsan,

Hamı hər kəsin heç kəsidi.

ELƏ İNTƏHASIZ DARIXIRAM Kİ…

Elə intəhasız darıxıram ki… 

Dilimdə ən şirin sözüm darıxır. 

Nəmli kirpiyimin sığal çəkdiyi, 

Çuxuru göllənmiş gözüm darıxır.

Elə intəhasız darıxıram ki…

Bu şəhərin mənəm qərib sakini. 

Qayğılardan yosun tutmuş ürəyim, 

Qarışdırmış nifrət ilə sevgini.

Elə intəhasız darıxıram ki…

Uzaq düşər sevinc, kədər boylanar. 

Pəncərəmi xısın-xısın döyəclər 

Qaranquşu yola salan son bahar.

Elə intəhasız darıxıram ki… 

Üzərimdə nakam arzu kölgəsi.

Bu dünyaya ruhum sığmır əzəldən, 

Yəqin, odur darıxmağın bəlkəsi.

Mən seçmədim göz yaşına əsirliyi

Mən seçmədim göz yaşına əsirliyi,

Tale seçdi.

Ruhum göyərçin tək dar qəfəsdə

Kədər biçdi.

İndi gözəl nə düşünsəm, yanındadır kədər payım.

Sevinc heçdir.

Bilinmədi qaça – qovda uşaqlığım,

Gəncliyim də

Belə….keçdi

ELƏ İNTƏHASIZ DARIXIRAM Kİ…

Elə intəhasız darıxıram ki… 

Dilimdə ən şirin sözüm darıxır. 

Nəmli kirpiyimin sığal çəkdiyi, 

Çuxuru göllənmiş gözüm darıxır.

          ***

Elə intəhasız darıxıram ki…

Bu şəhərin mənəm qərib sakini. 

Qayğılardan yosun tutmuş ürəyim, 

Qarışdırmış nifrət ilə sevgini.

          ***

Elə intəhasız darıxıram ki…

Uzaq düşər sevinc, kədər boylanar. 

Pəncərəmi xısın-xısın döyəclər 

Qaranquşu yola salan son bahar.

          ***

Elə intəhasız darıxıram ki… 

Üzərimdə nakam arzu kölgəsi.

Bu dünyaya ruhum sığmır əzəldən, 

Yəqin, odur darıxmağın bəlkəsi.

YAĞIŞ QOXAN TORPAQ

Yağış qoxan torpağın 

Ətri ilə bir səhər 

Oyanıb görəsən ki,

Nə qüssə var, nə kədər.

          ***

Dünyanı yuyub Allah, 

Silib başdan yaradıb. 

Gizlicə yanan qəlblər, 

Arzuya, kama çatıb.

          ***

Günəş də sarı-sarı, 

Gülümsəyir səmadan. 

Bütün qullar günahsız, 

Bağışlayıb yaradan.

          ***

Səhər azan səsiylə, 

Oyanır yer kürəsi. 

Yerdən göyə ucalır,

 “Şükür Allah!” kəlməsi.

HƏSRƏT YOLU

Sənsiz bu şəhərə

Nə gecənin qaranlığını yaran 

Ay mavisi boylanır,

 Nə gündüzünü aydınlatan şəfəq sarısı. 

Alatoranlıqdı xəyallar,

Ümidsizdi arzular.

Hər şey kəm-kəsir

Ürəyim qəfəsdə susqun, əsir. 

Darıxmaq var, darıxmaq, 

Ağlamaq var- gözü dolu. 

Saxsıdakı çiçəkləri

Göz yaşıyla sulayaraq

 Pəncərə önündən başlayır həsrət yolu.

ÖZÜ YIXILAN KƏSİN

Özü yıxılan kəsin 

Gözündə yaşı olmaz. 

Darıxmağın vədəsi, 

Bəlkəsi, kaşı olmaz.

          ***

Xoşbəxtlik ilıq mehtək 

Toxunar qəlbə keçər. 

Tale ölçü götürər, 

Həsrəti ömrə biçər.

          ***

Keçər ömür qatarı, 

Arzuları aparar. 

Xatirələr qoynunda, 

Xəyallardan qoparar.

          ***

Gündüzün fikirləri, 

Gecənin dərd, ələmi. 

Görən ,xoşbəxt olaram?

Yerə qoysam qələmi

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest