Server Kakura

GenelGüncelKültür Sanat

KIRIM TATARLARIN YABANCI MİLLETLERLE EVLİLİKLERİ

Sürgün yıllarında Kırım Tatar büyükleri millî medeniyetlerini, dillerini, örf veâdetlerini korumak konusunda birtakım çareler aramışlardır. Bu konuda aldıkları tedbirlerden en

Read More

Pin It on Pinterest