Nazim Nəsrəddinov : Görkəmli Azərbaycan maarifçisi Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbulda çap olunan (1907) müsəvvər( şəkilli ) dərsliyi – “Bəsirətül-ətfal”

Görkəmli maarifçi Rəşid bəy Əfəndizadənin “Bəsirətül-ətfal “ı Açar sözlər- araşdırma, öğrətmən, yaradıcılıq, məktəb, fənlərarası əlaqəDünyanın bir çox ölkələrində oğrətmən egitiminde,

Devam

Qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa uzanan çətin yolun yolçusu Əsgər ağa Gorani Adıgözəlovun

XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan ziyalıları məktəb və mədrəsılərdə  ana dilində  dərslik və dərs vəsaitlərinin  hazırlanmasını  gündəmə gətirdilər. Bu cəhətdən

Devam

Pin It on Pinterest