Türkün tarixinə işıq salan pyeslər

Nazım AHMETLİ Kırımınsesi Gazetesi Azerbaycan Temsilcisi Türkün tarixinə işıq salan pyeslər  Yunus Oğuzun pyesləri haqqında   Tarixi romanlar müəllifi Yunus Oğuzun yaradıcılığında dramaturji xətt də önəmli mövqeyə malikdir. Onun tarixi mövzuda qələmə aldığı “Attila”, “Altun dəftər”, “Nadir şah” pyesləri yazıçının yalnız tarixi roman janrında deyil, dramaturgiyada da öz dəst-xətti ilə seçildiyinin bariz sübutudur. Türkün tarixində işıqlandırılmayan, qaranlıq qalan, zaman-zaman gizlədilən bir sıra məqamlar mövcuddur. Yunus Oğuzun tarixi romanları və pyesləri məhz bu məqamlara işıq salır.

Devam

Pin It on Pinterest