Nazim Nəsrəddinov : Görkəmli Azərbaycan maarifçisi Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbulda çap olunan (1907) müsəvvər( şəkilli ) dərsliyi – “Bəsirətül-ətfal”

Görkəmli maarifçi Rəşid bəy Əfəndizadənin “Bəsirətül-ətfal “ı Açar sözlər- araşdırma, öğrətmən, yaradıcılıq, məktəb, fənlərarası əlaqəDünyanın bir çox ölkələrində oğrətmən egitiminde,

Devam

Pin It on Pinterest