KIRGIZ TÜRKLERİNDE KARTAL YETİŞTİRME GELENEĞİ – Dr. Shurubu KAYHAN

Kırgız Türkleri’nde nesilden nesile, atadan oğula geçen kartal yetiştirme geleneği asırlardır süre gelen geleneklerindendir. Kırgızlar kartala bürküt demektedirler. Bürküt kelimesi

Devam

Pin It on Pinterest