Günümüzde Türk olan Devletler veya Topluluklar (Turanik Kavimler)

1) Türkiye
2) Azerbaycan və Güney Azerbeycan
3) Kırgızistan
4) Kazakistan
5) Türkmenistan
6) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
7) Özbekistan
7) Moğolistan
8)Doğu Türkistan.
9) Japonya
10) Kuzey Kore – Güney Kore
11) Macaristan
12) Estonya
13) Litvanya
14) Udmurtya
15) Dağistan
16) İnguşetya
17) Osetya
18) Karaçaylar
19) Kalmukya
20) Başkurdistan
21) Tataristan
22) Çuvaşistan
23) Altaylar
24) Hakaslar
25) Tuva
26) Saha Yakut
27) Gagauz(Gök Oğuz)
28) Kırım Tatarları
29) Halep Türkmenleri
30) Musul – Erbil
31) Kerkük
32) Bayırbucak
33) Balkan Türkleri
34) Finlandiya
35) Batı Trakya
36) Sancak Türkleri
37) Ahıska
38) Nahçivan
39) Tebriz
40) Acarya (Batum)
41) Nogay
42) Kumuklar
43) Lezgiler
44) Belarus
45) Pakistan
46) Tacikistan
47) Kaşgaylar
48) Karakalpaklar
49) Karaimler
50) Hazar Türkleri

Sənan Turanlı Qılıncarslan
Sənan Turanlı Qılıncarslan


Burada yazılan Devlet yada topluluklar bilimsel olarak Türk oldukları çağımızda modern bilim ile ispatlanmıştır.

turan
turan
turan
Turanik Kavimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest