ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI VE ARKASINDAKİ MENFAATLERİ

Ermeni soykırımı iddialarının reddedilmesi, bu konunun belgelere dayalı olarak ele alınmış olmasıdır. yalancının elinde gösterdiği hedef, insanları yanıltmaktan ve onlara zarar vermekten başka bir şeye sebebiyet vermemektedir. Gösterilen hedef Ermeni soykırımı yalanıdır ve bu insanlar da Ermenilerden başkası değildir. gerçeklerin saptırılmasının altında bir takım büyük menfaatler yatmaktadır.

zarema memetova
zarema memetova

Ermeni soykırımı iddiaları ile ABD Hükümetinin yardım bağışları fonundan milyon dolarlar toplanıyor ve amerikan nüfusunun beşte biri bu yardımlara katılıyor. ayrıca Ermenilere Yardım bağışları alabilmek için düzenlenen kampanyalarda, birçok propaganda afiş ve posterler kullanılıyor. Haç üstünde Hilal posterinde; Müslüman’ın palasından damlayan kan Propaganda posterlerinden sadece biri. Yardım kampanyaları yalnızca afişler ile sınırlı kalmıyor. çarpıtmaları yaymak adına resmi ABD Devlet Posterlerinde, Türk milletinin tümü katil sıfatıyla itibardan düşürülmeye çalışılıyor. bir posterde Atatürk, ayağının dibinde bir kız çocuk cesedi ile poz vermiş olarak gösterilmiştir. Oysa fotoğrafın aslında ayak dibinde duranlar Latife Hanım’a hediye olarak gönderilecek olan kedi ve köpek yavrularıdır.

Ermeni soykırımı iddialarının arkasında planlı bir örgütlenme olduğu, kilise ve ruhban sınıfının başlıca destekçisi olduğu açıkca ortadadır. Ermeni halka daha az yemek yiyerek silah almalarını vaaz eden din adamlarının varlığı bunun bir kanıtıdır.

Ermeni okullarının okuma müfredatında, soykırımın intikamı ve nefreti çocuklara öğretilmekte, Türk nefreti aşılanmakta ve “APTAL TÜRK” adında bir şiir sıklıkla okutulmaktadır. Bu şekilde soykırım iddialarını gelecek kuşaklara aktarmaları planlıdır. Dünya “barbar Türkler” sözü ile korkutulmaktadır fakat kanıt göstermeleri söz konusu bile olmamıştır. “1.5 milyon Ermeni’nin Katline Ait Kanıt Var Mı?” sorusu sorulduğunda tek bir kanıt göstermeleri mümkün olmamıştır.

Bu güne dek, Türklerin kaç Ermeni’yi katlettiklerine dair uluslararası komiteler veya tarafsız göz şahitlerine ait otantik hiçbir belge görebilmiş değiliz. Türklerin kaç sayıda Ermeni’yi keyif için öldürdüklerine dair (…yer…tarih…) veya cesetlerin nereye gömüldüğüne ait bir belge veya ‘güvenilir tarafsız göz şahidi’ ifadesine rastlanmamıştır. Bu konuda Ermeni arşivlerinde belgeler varsa, bunlar masaya konmalıdır.

1.5 milyon kişiyi 150 günde (sürgün süresi) öldürmek için her gün 10.000 kişiyi öldürmek gerekir. Öldürme silahı nedir? Eğer tüfek kurşunu ise 100 ton kurşun gereklidir, buna da üç cephedeki askerler için ihtiyaç vardır.

Her gün 10.000 cesedi gömmek için kazma kürekli 6.000 işciye ve stadyum boyutunda mezarlıklara ihtiyaç vardır. Bu şekilde herhangi bir Ermeni toplu mezarı bulunmuş mudur?

Kesinlikle hayır;
bulunan mezarlar Müslümanlara ve Türklere aittir. ayrıca bu mezarlar tarafsız şahitler ve şahitlerinin huzurunda açılmıştır.

Tüm dünyaya soykırım olarak sunulan, arkasında büyük örgütlenmeler ve menfaatlerin olduğu, ABD Hükümetinin yardım bağışları fonundan milyon dolarların toplandığı Ermeni meselesinde, henüz kamuoyuna sunulabilmiş resmi belgeler görülmemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest