Bizdən küsən Koroğluya

Bizdən küsən Koroğluya heç vaxt özümüzün yazmadığı, amma başqalarının yazdıqlarını dönə dönə oxuyub şəksiz şübhəsiz inandığımız Türk Tarixi əslində tarix deyil tarixi yalanlamaq gizləmək insanlarımızı milli kimliyindən qürurlu keçmişindən uzaq tutmaqdan başqa bir şey deyildir. onlarla xalq dastanımızın əl yazmaları kitabları məhv edilərək yerinə milliyətimizə kimliyimizə tariximizə zərrəcə dəxli olmayan şəxsləri dastan qəhrəmanı xalq qəhrəmanı kimi bizə zorla oxutdurdular bizim olanları isə təhrif edərək elə bir h oxuduqca utanaraq özümüzdən uzaq tutduq buna misal olaraq elə qədim dastanımız olan Koroğlu dastanımızı götürək. bu gün istənilən oxucu Koroğlu dastanının heç də maraqlı bir qəhrəmanlıq salnaməsi olduğunu düşünmür ya da ki düşünmək belə istəmir çünki hər bəndi dəli dolu türkman igidlərini vəsf edən hansı türkman ellərində hansı igidliklər göstərən ərənlərimizin yaşadıqlarını bir bir aşıq şeri ilə dilə gətirən və bu ərənlərin igidlərin başında duran onlara rəhbər zabit ata qardaş dost olan Koroğlu adı təhrif olunaraq oxucu dinləyici gözündə bizə xas olmayan heç vaxt heç bir qəhrəmanda görülməyən hərəkətlərlə şərləndi, səfərə çıxmağından şer oxumağına, döyüşməyindən ziyafət təşkil etməyinə hətta süfrədə yemək yeməyinə qədər hər anı saxtalaşdırıldı şahların xanların bəylərin adını eşidəndə qorxudan əsdiyi böyük türkman xaqanı niyəsə dönüb ara aşığı kimi həcvlər yazan acığı tutduğu bəyin ya qızını ya arvadını qaçıran qarınqulu acgöz şorgöz yol kəsən quldura çevrildi Koroğlu dastanı qədim türk mədəniyyətinin ən qürurlu onlarla salnaməsi kimi yaşlılarımızın sinəsində yaşadı nənədən nəvəyə ötürülərək müqəddəs bir əmanət kimi bütün elimizə yayıldı amma elmli ziyalı təbəqəyə orta məktəbdən ali təhsilə qədər bütün şagird tələbə mərtəbəsində gözdən sala bildilər bu gün Koroğlu dastanını bizdən alıb yerinə erməni törəməsi qatır məmmədi bizə qəhrəman kimi sırıyanlar daha yoxdur daha əsarətdə deyilik hara istəsək iznsiz gedə bilərik gəlin topluca Çənlibelə gedək: düşmənlərin yağlı dilinə inanma Koroğlu sən bizim, Təkə Türkman elinin qəhrəman oğlu böyük sərkərdəsisən gəl bizimlə deyək.

Sənan Turanli QılıncArslan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest