AVESTA – TÜRK felsefi-edebi fikrin ürünüdür.”


AVESTA – PROTOTÜRK tayfalarına ait olduğunu, ilk Avesta prototürk dilinde yazılmış ve TÜRK felsefi-edebi fikrin ürünü olduğunu iddia ediyor… ve kanıtlamak için bir çok şehsi adları, tanrıların, ilahelerin isimleri, toponimleri, hidronimleri TÜRK dili ile açmaya çalışıyor.” – “İlkin AVESTA nasıl temsil olunduğu malum değil. Adlar ne kadar orijinalliğin koruyup, tabi fonetik tahriflere uğrayıp Pehlevice saitler kullanmıyor ve sözler yalnız samitlerle sunuluyor. Tartibci ve mütercimler bir çok hallerde bu sözleri tahrifli kayd etmişler. İsimlerin düşgün acçımı AVESTA’nın menşei hakkında birçok sorunu cevaplandirabilir. Mühüm etno-kültür, dil meselesinin menşeini hall edebilir. Adların detaylı, düzgün etimolojinin açımı etno-kültür menşeyinin aydınlamasına ışık salabilir.” – “TÜRK dili vasitesi ile AVESTA’da işlenen kelimelerin açımı bu adların adlar PROTO-TÜRKLER’e ait olduğunu gösteriyor.” – “Zerdüşt /Zarat, Zaratustra, Zoroastr” – “Farslar ve batı araştırmacılara göre – sari deve sahib(ne alâkası var?)” – “Zaratustra” – “Zura+tus-tur” – “Zura/Zara z~s soru, sormak, haber almak (türkçe surak-soru, sual)” – “(Zor/Sor-zurgacı(kalmık) çocuklara isim koyan şaman-ulduzlardan çocuğun taleyini sorup ad koyan” – “sorgac, sorguc-gökden sorgu etdiyine göre)” – “Tus/Tuş-görüş, randevu, görüşe gelmek, yüz-yüze gelmek” – “Tur t~d dur” – “Zaratustur-sorguya gelip duran. Tanrı ile yüz-yüze durup soran, sorgu için Tanrıya taraf yönelip duran” – “Zerdüşt herzaman Mazdaya yüz tutup Ona sorular veriyor, ondan soruyor. Böylece Zerdüşt en eski PROTO-TÜRKÇE sözdür.” – “Apastak/Abastak” – “Apa/Aba- büyük,ulu ata, ecdad” – “(a)tak/(a)tag -inanılmış, himayeci, vaad, vadedilmiş, haber vermek” – “Apastak- Ata vaadi, Bilge atanın haberleri, öyüdleri” – “Ahura Mazda’nin düşmeni gibi adı çok giden -Angra Manyu- karanlığı, geceni tamsil ediyor” – “İngir, engir- karanlık, alakaranlık, akşam, tutkun hava, yarımkaranlık” – “ilkin kök ANGR” – “Manyu – Mengu/mengu -orkon-yenisey yazılarında ebedi, daim, ölmez, deyişmez” – “AngraManyu-ebedi karanlık, ebedi gece” – “Anauta/Anaita” – “Batı araştırmacılarına göre” – “A-inkarıik” – “Nahita-bulaşık, kirli, natemiz” – “Anauta-bulaşık olmayan, pak, temiz, bakire. Tanrı adı inkarlıkla başlayabilirmi? Bu açım ilahi vazifenide belli etmiyor” – “TÜRKÇE: Ana + Uta” – “Ana-ana, ene, ama, eme” – “Uta-ut/ot- 1) yanar ot, ateş(od) … 2)yeşil ot, çemen” – “Ana ot yani Odun anası, sahibi, hamisi, himayecisi” – “Sümerler’de güneş tanrısı Utu- gökyüzü odu” – “Od ilahesi Anauta atesperestliyin panteonunda yer alıyor. ama Zerdüşt’le aparılan dini ıslahat sonucunda olabilsin Anauta – su ve yeşillik ilahei yerini tutmuştu.” – “Anahida/Anahita’nin lekebi Ardvisur” – “Ardvi- Ard+visur” – “Ard/Art-dağ, dağ keçidi, dağlık sahe” – “Vi -benim (altay.)” – “Sur-azamet, güç, kudret, sıfat (sima), görünüş” – “sur/sura/suru -eski türklerin adlarında kullanmış Suru Kulbey” – “Ardvisur- dağ zirvesi benim gücüm, kudretim, azametimdir.” – “Apastak’ın oğlu Spitak (Zerdüşt) eski persce spit (sepid)-k+ ak -ak” – “ad iki aynı kelime -persce-türkce yanasi işlenmişdi. adın ilk forması Isputak” – “Is+putak” – “is-tefekkür, bilgi” – “putak (budak)” – “Bilgi, agil budagi” – “Apastak/Abistak” – “pehlevi tercümesinde Spitama -Aktuman” – “spid-ak” – “tama-tuman, elbise” – “AVESTA coğrafyasında şehs, yer, dağ, nehre, deniz adları genelde TÜRK dili etimologiyasıyla izah olunuyor.” – “Aratta/Haratu dağı” – “Sümer-Akkad sözlüğünde (M.O.VIII) Aratu, Aratu” – “r~l : Alataa, Alatuu, Alatey (türkçe)” – “Haratu- hara+tu (kara+dağ) verilen dağ tarifi böyle okunuşun düzgünlüyünü kanıtlıyor.” – “TURUKKU” – “TUR/TÜRK/TÜRKMEN” – “tork tor/tur -dağ” – “tur(uk)(an)” – “Sümerce -ur -tepe, dağ” – “Fridun/Fraetoun” – “Fra-bra-bora-boru (buğa) çoban, mal sürü otaran veya heyvan uru sahibi olmuş” – “eton/etun orkon yazılarında *etin – emlak, mal-mülkiyet” – “Fraetoun-heyvan(buğa) sürüsü sahibi” – “Sizin de yazıda belirttiyiniz Feridun’un(Fridun’un)oğlu -TÜRK” – “Tor/Ter – ‘yüksek dağ orusu’, dağ zirvesi TÜRKÇE (Gırgızca) tor-dağ otlağı” – “(sari Tor, Koska Tor, Kol Tor, Asu Ter)” – “Tur /Tura – Sibir’de şehir, mesken, yurt, kale Buryatlarda – ev, bina, şehir” – “AVESTA’da verilmiş bir sıra adlar türk menşeli” – “Akoman /Akuman divin adamlarından” – “Aku/Agu-TÜRKÇE acı, zehir, gem gusse, acılık” – “Ve sözün böyle açımı onun karakterine uyuyor. O şer kuvveni tamsil ediyor.” – “Bahmen’in kızı Humay” – “Umay, Imay-TÜRK artim-doğum ilahesi, çocukların himayecisi” – “divlere mensup olan Dahak’ın(Ajidahak) annesi Udak/Odak” – “Od/Ud+ak/og” – “oduk/uduk-diribaş, mohkem, koçak, yiğit, ayık” – “d~y oyak/uyak -uyumayan, uyak, ayık” – “Adı çok çekilen ve mazdaizm tanrılar panteonunda daha eskilerde Od ve sonralar Su ve yeşillik, mehsul ve bereket ilahesi” – “Araştırma gösteriyor ki ilkin AVESTA eski Midiya arazilerinde yaşamış PROTO-TÜRK tayfaların dilinde yaratılmış dini-felsefi ve edebi eserddilinde yaratılmış dini-felsefi ve edebi eserdir.” – “Hexamenisliler devrinde eski Persler Midiya’da hakimiyete geldikten sonra Zardüşt’ün dinini kabul etmiş ve İskender’in yürüyüşüne kadar dastan Pers diline çevrilmeye başlamıştı, AVESTA – TÜRK felsefi-edebi fikrin ürünüdür.” CENGİZ SASANÎ

One thought on “AVESTA – TÜRK felsefi-edebi fikrin ürünüdür.”

  • 4 Nisan 2020 tarihinde, saat 21:53
    Permalink

    Muhteşem bilgiler içeriyor,teşekkürler…

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest