1700-ÜNCÜ İLƏ QƏDƏR TATAR ELİ, TATARİA ADLANAN RUSİYA

1700-cü ilə qədər indiki Rusiya ərazisi Tatarlar ərazisi kimi adlanmış və dünya türkləri tərəfindən idarə edilirdi.
Tarixçilər Rus xalqının monqol-tatar yürüşlərindən monqol-tatarların 300 il rusları əsarət altında saxlamasından yazırlar. Görəsən, monqol-tatarlar hansı rusları və necə əsarət altında saxlamışdılar. Bunlar hamısı yalandır. Hətta, baxın, 1380-cı idə monqol-tatarlarla ruslar arasında gedən müharibədən, döyüşdən bəhs edilir. Lakin bu döyüşün əsil mahiyyəti açılmır. Bir deyilmir ki, monqol-tatarların başında kim dayanmışdı, rusların başında kim? Mən sizə demək istəyirəm ki, monqol-tatarların başında da türk, rusların başında da türk, birində Mamay xan, digərində isə Toxtamış xan idi. Bu müharibə iki türk tayfası arasında baş vermişdir. Rusiyanın indiki ərazisi tatarlar ərazisi adlanmışdır. Bu barədə xəritələr də vardır. (Baxın).

Bu xəritələdən birisi Hollandiya xəritəşunası 17-ci əsrdə Billema Blay çəkmişdir. Orada tatarlar ərazisi, səhv olaraq Tartariya kimi göstərilmişdir. Həmin xəritəni Putin müəllimə Tatarıstanın keçmiş prezidenti, türk oğlu Mintemeram Şamiyev göstərir. Həmin vaxtları, yəni 1700-cü ilə qədər indiki Rusiya ərazisi Tatarlar ərazisi kimi adlanmış və dünya türkləri tərəfindən idarə edilirdi. Bu ərazi Kiyev şəhərindən başlanmış, ta Kamçatkaya qədər böyük bir ərazi olmuşdur.Kamçatka, gəldim-çatdım deməkdir, yəni ərazinin qurtaracağına çatmışam deməkdir. Türklər dünyanı idarə edəndə dünyada haq-ədalət hökmsürürdü. Dünyada bu ədaləti məhv etmək üçün avropa ölkələri, 17-ci əsirdə türkə qarşı mübarizə aparmaq üçün yollar axtarırdı. Ona görə ki, türklər onların vəhşi, xristian təssübkeşliyinə qarşı çıxır, dünyada tolerantlıq prinsipi aparırdılar.Hətta, avropa ölkələri həmin vaxtı Türklərə qarşı pakt belə hazırlamışdırlar.Sizin hörmətlə qeyd etdiyiniz və Rusiya dövlətinin tarixini, xarici və daxili siyasətini dəyişən 1 Pyotup bu pakta qoşulmuşdur. O, Pyotur ki, ömrü boyu türkə qarşı düşmənçilik etmiş və bu barədə vəsiyyət belə rus xalqına yazdırıb qoymuşdur. Siz özünüz ermənilərlə görüş zamanı demisiniz ki, ermənilərə hər cür şərait yaradılmalıdır, bu 1-ci Pyotrun vəsiyyətidir və biz bunu həyata keçiririk.

Sənan Qacar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Pin It on Pinterest